Eikenprocessierups op natuurlijke manier bestrijden

Ook in Haarlem leeft de Eikenprocessierups. Toen in de zomer van 2019 berichten opdoken, stuurde onze natuurbeschermingssecretaris Chris Brunner een brief naar de gemeente. Hij stelde voor de bestrijding op een natuurlijke manier aan te pakken. De rups kan namelijk zo snel uitbreiden, omdat de natuur langs wegen en in steden weinig gevarieerd is. Er staan bomen van slechts een soort langs wegen en als ondergroei groeit alleen gras zonder bloemen en ruigte. De Eikenprocessierups gedijt daardoor. Bij het project ‘Natuurlijke bestrijding Eikenprocessierups’ werden op een proeflocatie met natuurlijke vijanden 80% minder nesten aangetroffen dan op de controlelocatie.

De gemeente Haarlem en Spaarnelanden hebben dit idee opgepakt en de Vogelwerkgroep betrokken. In de stad is daarom al begonnen met maatregelen. Op 7 oktober 2019 werd de eerste nestkast geplaatst door Wethouder Merijn Snoek. In totaal worden er vijftig nestkasten bij eiken door heel Haarlem geplaatst. De nestkasten worden opgehangen bij plekken waar de eikenprocessierups afgelopen zomer veel voorkwam.

Het ophangen van de nestkasten is één van de natuurvriendelijke maatregelen die Spaarnelanden en de gemeente nemen in de strijd tegen de eikenprocessierups. Een andere maatregel is het zorgen voor bermen met meer gevarieerde beplanting. Daar komen weer wespen op af, natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Onze leden Peter Pennock en Ton Lansdaal zijn betrokken en geven advies.

Foto Ton Lansdaal