Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Eigenlijk alleen maar regen en daarom ‘kisten’

Door de regen verscholen veel vogels zich, zelfs de herten. Daarvan zagen we er maar twee. Gelukkig vermaken de kinderen zich ook als er geen vogels zijn te zien. Aan beide kanten van het pad gaan staan bij dunne boompjes. En als de groep langsloopt, lekker rammelen aan de stam, zodat de grote druppels iedereen nat maakt. Nog natter. Omdat er in de vogelhut weinig te zien was, zijn we gaan ‘kisten’. Een beschrijving uit een vogelgids voorlezen zonder de soort te noemen. Wie als eerste de soort weet, heeft gewonnen! De kinderen namen dit spel over door anderen te laten raden naar vogelgeluiden (afgespeeld via de telefoon).

Florian Zevenberg schreef het vogelverslag: Op 12 december 2021 gingen we met de Jeugdvogelclub naar de AWduinen bij de Oase. We gingen naar de Oranjekom daar zagen we kuifeenden, meerkoeten, wilde eenden, krakeenden, een fuut en een paar merels. Toen begon het te regenen. Daarna liepen we een pad die ons naar een vogelkijkhut zou brengen en onderweg zagen we een stuk of 10 goudhaantjes. We kwamen bij een brede sloot daar zagen we kuifeenden en een dodaars. Iets verder was de Vogelkijkhut daar zagen we een aalscholver, slobeenden, kuifeenden en een wintertaling. Daarna gingen we naar het Bezoekerscentrum, daarna gingen we terug naar de verzamelplek.