Een nieuw leven voor de Spaarnwouderplas?

Het plasje bij de vogelkijkhut de Smient aan de Kerkweg in Spaarnwoude was vroeger een toplocatie voor steltlopers. In de loop van de jaren is de attractiviteit voor vogels letterlijk ‘weggezakt’. Op 14 december 2021 heb ik samen met Johan Stuart gemeten wat de waterdiepte eigenlijk is. Die bleek over het algemeen te groot te zijn voor vogels als grutto’s. Ook de slikranden waren niet meer zichtbaar. In overleg met de Gertjan van Tunen, de boer van de Koningshoeve, is de overstort van het plasje met 20 cm verlaagd. Dit heeft direct effect gehad in de zin dat er nu weer grote groepen grutto’s lopen te foerageren. Soms kan natuurbeheer simpel zijn…

We zijn met de Koningshoeve en de weidevogelvrijwilligers ook begonnen met het aanleggen van een vossenraster rond het plasje. Dat is zeker de moeite waard gezien de dichtheid aan vogels. Ze kunnen nu rond het plasje en voor de vogelhut veilig broeden. Andries Kamstra