Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Doorstart van IJsvogelwerkgroep

IJsvogels spreken tot de verbeelding. Blauwe schichten die we soms voorbij zien schieten en soms leuk op een takje zien zitten, boven het water, op zoek naar een visje. De Vogelwerkgroep trekt zich het lot van deze bijzondere vogel aan. Daarom bestaat er een aparte werkgroep die vanaf dit jaar weer nieuw leven is ingeblazen. Doel is natuurlijk het aantal IJsvogels in de regio te laten groeien.

In het veld is Hennie Miltenburg de drijvende kracht en sinds kort ben ik zelf, Letizia Baas, toegetreden als coördinator van de werkgroep. Ben een redelijk goede vogelaar, maar absoluut geen expert. Maar heb een “neus” voor ijsvogels. En ik hou van dingen regelen en opzetten.
Wat gaan we doen? Er heeft inmiddels een inventarisatie plaatsgevonden van leden van de Vogelwerkgroep die mee wil werken, hetzij bij het bouwen van nieuwe ijsvogelwanden of bij het monitoren van de broedsuccessen.

Drie nieuwe wanden gebouwd

Er zijn begin dit jaar 3 nieuwe ijsvogelwanden gebouwd (foto) en er is het nodige aan onderhoudswerk gedaan aan al bestaande wanden. De broedgelegenheden, al dan niet kunstmatig, liggen veelal op particulier/niet openbaar toegankelijk terreinen. Het is daarom van belang dat er een goed contact is tussen de bewoners en de mensen die de monitoring doen. Daarom maakt veldcoördinator Hennie daar specifieke afspraken over.

Momenteel wordt de lijst met bekende broedmogelijkheden in de regio weer op orde gebracht. Ik zelf zal in februari de vrijwilligers benaderen die zich hebben opgegeven voor het monitoren. Belangrijk is dat duidelijk is wat je wel en beter niet kunt doen bij het monitoren. De zoveel als mogelijk uniforme monitoringsresultaten worden vervolgens jaarlijks verwerkt zodat er zicht komt in de ontwikkeling van de populatie in de regio. Ook worden deze resultaten gedeeld met Sovon. Iedereen kan helpen door waarnemingen door te geven via waarneming.nl en daarbij goed aan te geven welk gedrag de IJsvogel vertoonde.

Letizia Baas email