Doe mee aan de online peiling windmolenpark Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer (waaronder nu ook Haarlemmerliede en Spaarnwoude valt) heeft recent in het zuidelijke deel van de Haarlemmermeerpolder een gebied aangewezen waar mogelijk een windmolenpark gebouwd kan worden. Dit voornemen is zonder goed onderzoek naar alternatieven bekend gemaakt.

Als de plannen doorgaan zal dit een enorme impact hebben op de directe leefomgeving. Denk aan aantal windturbines, tiphoogte, lawaai, horizonvervuiling etc.

Hoewel de VWGZK zeker niet afwijzend staat tegenover het duurzaam opwekken van energie, heeft ze toch gemeend haar zienswijze aan de gemeente kenbaar te moeten maken

Waarom staat de Vogelwerkgroep kritisch tegenover dit plan?

  • Het betreft hier een nog relatief wijds open en ongeschonden akkerlandschap, ingebed tussen de Zuid-Hollandse veenweiden en plassen.
  • De toenemende industriële bedrijvigheid en de daarbij behorende urbanisatie die met name de luchthaven Schiphol met zich meebrengt zijn hier niet dominant aanwezig. Om die reden maakt dit gebied formeel deel uit van het Groene Hart.
  • Langs de randen van het gebied liggen veel natuurgebieden waar veel vogels verblijven, de Westeinderplas, Kaagerplassen etc.
  • In het gebied fourageren relatief veel vogels. De gemeente wil de biodiversiteit hier versterken. In dit gebied stimuleert ze de aanleg van wintervoedsel akkers ( zie Fitis 2020 nr. 2).

Online raadpleging van 26 januari tot 4 februari 2021
Omdat de plannen omstreden zijn start de gemeente Haarlemmermeer  (vanaf dinsdag 26 januari 2021) via de gebruikelijke gemeente info-kanalen, een campagne om haar inwoners en andere belanghebbenden te stimuleren mening te geven middels een online raadpleging: www.haarlemmermeer.nl/peiling.

Hierbij roepen wij onze leden op – zeker als je in de gemeente Haarlemmermeer woont –  om in de periode van 26 januari tot 4 februari 2021 je visie kenbaar te maken. Ook andere belanghebbenden kunnen aan de raadpleging deelnemen. Vrienden, kennissen en familieleden mogen natuurlijk ook daarvoor aangemoedigd worden.