Boek ‘Vrije Vogels’ goed ontvangen

Het boek ‘Vrije Vogels, dynamiek in de vogelstand van Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer’ is op 19 mei 2015 in Hotel Haarlem-Zuid gepresenteerd. Na het welkomstwoord van onze voorzitter Peter van Holland, vertelde Jan Kuijs over de aanleiding om het boek te maken (50 jaar Fitis, idee van Chris van Deursen). Vervolgens bedankte Lida Zaremba het grote aantal medewerkers. Ze overhandigde de eerste exemplaren aan Eef van Huijssteeden (auteur van zes hoofdstukken) en aan IMG_8429Hans Groot (auteur avifaunistisch overzicht). Ook de fotografen Hans Schouten en Mark Hessels kregen een exemplaar overhandigd in de zaal vanwege hun grote inbreng. Helaas was Piet Munsterman niet in de gelegenheid een exemplaar in ontvangst te nemen. Vervolgens toonde Johan Stuart aan dat er in en rondom Haarlem veel biologen, vogelaars, vogelfotografen en natuurschrijvers opgroeien, wonen en werken. Kennelijk geïnspireerd door de rijkdom aan natuur, dus vogels. De powerpoint staat hieronder.IMG_8441
Na de pauze vertelde Remco Daalder (foto) geïnspireerd over Gierzwaluwen en het belang van schrijvende vogelonderzoekers. Amateur of professioneel ornitholoog. Een boek is een monument en een tijdsbeeld. Een vogelonderzoek dat niet is gepubliceerd is niet gedaan.

Ons nieuwe boek

‘Vrije vogels’ biedt mooie verhalen over vogels, de mensen die de vogels beschermen én een compleet overzicht van alle 374 voorkomende vogelsoorten in de regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Veel aandacht krijgen actuele thema’s zoals ganzen rond Schiphol, broedende lepelaars in bomen, meeuwen op daken en de nieuwkomers parkieten en papegaaien. Ook de broedvogels van de duinen, de stad en de polders worden beschreven en natuurlijk krijgen ook de trekvogels en de vogels rond die Zuidpier aandacht. Formaat 22×22 cm en 256 pagina’s. ISBN/EAN: 978-90-76241-41-8

Afhalen of bestellen

Hier staat hoe u het boek kunt bestellen of waar u het boek kunt kopen.

Dit boek kwam tot stand met financiële bijdragen van

Waternet, J.C. Ruigrok Stichting, Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Sovon Rob Goldbach Publicatie Fonds, Vogelbescherming Nederland, Stichting Jaap van Duijn Vogelfonds, Gemeente Haarlemmermeer, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) en Stichting Mr. Cornelis Roozen Fonds.

Presentatie boek 19mei2015 voor website