De Klapekster was leuk, maar ‘plop’paddenstoelen leuker

Het wisentenpad door Kraansvlak is spannend, achter elk duin kan je immers oog in oog staan met een wisent. Het grootste landdier van Europa! We trokken op zondag 8 november met 8 kinderen langs de gele paaltjes op zoek naar wisenten. Wisenten hebben we echter niet gezien,

wel groepjes vinken, sijzen of spreeuwen die op trek waren. Schattige goudhaantjes kwamen vlakbij en de klapekster was super leuk (roofvogel onder de zangvogels), maar de vele paddenstoelen waren misschien nog wel leuker! Zeker alle soorten stuifzwammen en aardsterren die natuurlijk geholpen werden met de verspreiding van de sporen….. Ploppaddenstoelen noemde de kinderen ze. Ook zagen we een kleine watersalamander op het pad en vonden we een dode bruine kikker. We moeten nog een keer terug voor de wisenten.

Anne Balk, Dennis Klein (oud jeugdlid) en Johan Stuart