Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Cursussen

Basiscursus vogelherkenning

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland organiseert vrijwel elk jaar een basiscursus vogelherkenning voor beginnende vogelaars. De deelnemers maken in brede zin kennis met vogels: zes inhoudelijke avonden met een thema, veel foto’s en geluiden van vogels en aansluitend vijf veldexcursies in de regio zodat u ook in het veld vogels leert herkennen. Iedereen is welkom en er is geen voorkennis nodig.

Wanneer en waar?
Tussen eind januari en begin mei. De avonden worden gehouden in de Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9 te Haarlem.

Belangstelling?
U kunt zich, liefst per e-mail, opgeven bij Claudi Boersbroek (claudiboersbroek@kpnplanet.nl). U kunt ook uw belangstelling bij haar kenbaar maken. Zij kan u ook informeren over de kosten.