Coronamaatregelen na 13 oktober

Zoals iedereen heeft ook de Vogelwerkgroep te maken met de coronamaatregelen. We zullen de overheidsmaatregelen en adviezen blijven volgen. Tijdens de persconferentie van 13 oktober zijn er nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd. Door de maatregelen zullen helaas de gezamenlijke activiteiten van de leden van de Vogelwerkgroep weer stil vallen. Excursies worden gezien de beperkingen voor wat betreft de groepsgrootte buiten niet meer georganiseerd. Er worden geen lezingen georganiseerd deze winter. De najaars Algemene Ledenvergadering op 21 oktober zal net als die in het voorjaar helaas niet doorgaan. De cursussen gaan op aangepaste wijze coronaproof door en de activiteiten van de Jeugdvogelclub kunnen ook plaatsvinden.

Via de Fitis en de website wordt nader inzicht gegeven in de bestuursactiviteiten en actuele ontwikkelingen. Martijn Korthorst, voorzitter