Conclusie ledenavond: iedereen kan meedoen

Voorzitter Martijn Korthorst opent de Ledenavond op 5 maart 2020 en neemt het programma door, of beter de volgorde van de presentaties, met de leden in de bijna volle zaal aan de Kleverlaan. Marcel Slaterus bijt het spits af en neemt ons mee naar zijn telgebied, het Vogelbos Eindenhout en legt uit wat de voorwaarden zijn om via een BMP-telling een valide en dus bruikbare gegevens verzameling te verkrijgen. Dia’s met grafieken en gebruikte formats/formulieren wisselen elkaar af. Mooie heldere uitleg van een teller/onderzoeker die weet waarover hij praat.

Johan Stuart staat als tweede op de sprekerslijst, ditmaal niet als docent/cursusleider, maar als een van de beheerders van het Landje van Gruijters. Aan de hand van foto’s zien we dat het hier niet gaat om nauwgezette registratie van broedvogels, maar om wat er komt kijken om een aanvankelijk verwaarloosd gebied geschikt te maken voor diezelfde broedvogels. Spierkracht is hier een vereiste. We zien vrijwilligers met kruiwagens, hooivorken, hekken, boormachines. Zelfs wordt er ‘gevochten’ met bossen oud prikkeldraad en bergen gemaaid riet.  

Na de pauze is het Rino Abrahamse die ons als gebiedscoördinator uitleg geeft over de oudste vogeltelling van Nederland, de jaarlijkse watervogeltelling. Tijdens zijn betoog kan hij zijn enthousiasme voor de digitale ‘tools’ die inmiddels beschikbaar zijn, niet verbergen. Waar zouden we zijn zonder Sovon? Een heel regiment aan watervogels, maar ook niet watervogels verschijnt op het grote scherm. Met groot gemak vult hij zo zijn eigen spreektijd en deels die van een verhinderde spreker. 

Marco van Wieringen en Johan Stuart gaan met een duo-presentatie in op de vestiging en opkomst van de enige vogel die tot voor kort uitsluitend voorkwam in de Randstad. De invasieve exoot: Psittacula krameri, beter bekend als Halsbandparkiet. Ook hier tellingen (wetenschappelijk) onderzoek en mooie foto’s.

De laatste spreker Nico Jonker verbaast de aanwezigen met de voedselvoorkeur van de Grutto, waarbij hij zich beperkt tot die Grutto’s die als landingsplaats het Landje van Gruijters kiezen. Nu eens geen foto’s van vogels, maar van muggenlarven in verschillende stadia. Het hoofdvoedsel, zo blijkt uit zijn onderzoek, verzameld met gereedschappen als schepnetten en meters PVC buizen, rondbanjerend in het brakke water van het Landje. Snelle rekensommen komen langs, uitkomsten die niet uitmonden in aantallen muggenlarven, maar in kilo’s van die minuscule beestjes.

En vlak voor de afsluitende borrel verschijnt als laatste plaatje een lijstje activiteiten waar nog vrijwilligers voor nodig zijn. Geef je op bij een van de sprekers!!! Deze laatste oproep galmt door de   ruimte. Een ruimte vol (nieuwe) leden. Ton Lansdaal

Ledenavond 05-03-2020 Foto Ton Lansdaal