Chris van Deursen plotseling overleden

Op 25 juli is aan het eind van een vakantie in Spanje Chris van Deursen plotseling overleden. Hij is 76 jaar geworden. Chris was jaren actief in de Vogelwerkgroep, de laatste jaren als redactielid van de Fitis. Chris was geen bezoeker van avonden of excursies, maar een echte schrijver. Hij was veel in het veld en schreef daar tientallen artikelen over. Voor de Fitis uiteraard, maar ook bijvoorbeeld voor Het Vogeljaar.

Hij had twee maanden geleden, na een lang ziekbed, afscheid moeten nemen van zijn vrouw. Na de jarenlange zorg om zijn vrouw was hij in Spanje op vakantie met zijn jongste dochter, haar man en twee kleinzoons. Hij heeft daar intens genoten. Op de terugweg naar het vliegveld in Sevilla is hij plotseling overleden.

Bekend is Chris van het roofvogelonderzoek in de Kennemerduinen en in Kraansvlak. Hij volgde de terugkeer van Buizerd, Havik, Wespendief op de voet. De laatste jaren was hij ook actief ringer op het ringstation Van Lennep in de Kennemerduinen. Bij dit duingebied was hij ook via zijn werk betrokken. Hij is lang voorlichter geweest bij PWN. Hij schreef in die hoedanigheid veel over de terreinen in het blad van Het Noord-Hollands Landschap (vanaf 2003 Landschap Noord-Holland). Minder bekend is dat Chris ook de redactie heeft gedaan van de vijf delen van de Ecologische Flora van Eddy Weeda en enkele kinderboeken schreef over de natuur.

Het bestuur en de redactie van de Fitis wenst de familie en naasten heel veel sterkte met dit verlies.
Johan Stuart