Za 19 december: 11e Noord-Hollandse Natuurdag

Eén keer in de twee jaar is er een Noord-Hollandse Natuurdag en dit jaar is deze op zaterdag 19 december 2020. Vanwege de corona-maatregelen weten we nog niet of de dag kan plaatsvinden in de Aristo-zalen in Amsterdam-Sloterdijk of dat het een bijeenkomst wordt te volgen via internet. In de herfst wordt de beslissing genomen. U kunt de datum wel alvast vrijhouden in uw agenda! Lees verder

Alle activiteiten afgelast tot eind augustus

Het bestuur van de Vogelwerkgroep heeft, in navolging van de door de regering aangekondigde maatregelen tegen verspreiding van het corona virus, besloten dat alle verenigingsactiviteiten tot 1 september zijn afgelast. Dat heeft betrekking op de excursies, cursussen en vergaderingen waaronder de ALV op 26 maart. Deze maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot het einde van de maand mei. Wel overwegen we excursies in kleine groepjes uit te proberen.
Met vriendelijke groet, Martijn Korthorst
Voorzitter Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Conclusie ledenavond: iedereen kan meedoen

Voorzitter Martijn Korthorst opent de Ledenavond op 5 maart 2020 en neemt het programma door, of beter de volgorde van de presentaties, met de leden in de bijna volle zaal aan de Kleverlaan. Marcel Slaterus bijt het spits af en neemt ons mee naar zijn telgebied, het Vogelbos Eindenhout en legt uit wat de voorwaarden zijn om via een BMP-telling een valide en dus bruikbare gegevens verzameling te verkrijgen. Dia’s met grafieken en gebruikte formats/formulieren wisselen elkaar af. Mooie heldere Lees verder

Do 26 maart Algemene ledenvergadering – GEANNULEERD

U ontvangt via de email een uitnodiging met nadere informatie over deze avond. Het eerste deel bestaat uit de Algemene Ledenvergadering gevolgd door een lezing en als afsluiter een borrel. De verslagen van voorgaande ALV’s zijn hier te vinden. Het financieel overzicht staat hier.  De lezing gaat over een bijzonder onderzoek dat Michiel Boeken onlangs deed op Saba.
Plaats: NME-zaal Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9 te Haarlem. Lees verder

Lezingen en vergaderingen

In het winterhalfjaar zijn er lezingenavonden. Soms gaat de voordracht over een enkele soort, een andere keer wordt een exotisch land onder de loep genomen. Heeft u suggesties voor interessante lezingen of bepaalde onderwerpen die u meer op het programma zou willen zien, meldt dat dan bij de activiteitencommissie (activiteitencommissie [at] vwgzkl [dot] nl). De lezingen worden gehouden in de Haarlemmer Kweektuin aan de Kleverlaan 9, Haarlem.

Twee maal per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering. Na de pauze is er doorgaans nog ruimte voor een korte voordracht door een van de leden of voor het bespreken van een actueel thema. Deze avonden bieden een goede gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. (Nieuwe) leden kunnen met bestuursleden kennis maken en over de activiteiten van verschillende commissie worden ingelicht. De algemene ledenvergaderingen zijn meestal ook in de Haarlemmer Kweektuin.