Landelijke Dag van Sovon

De Landelijke Dag van Sovon is de dag voor actieve vogelaars in Nederland. De volgende editie is op zaterdag 26 november 2022.

Tijdens de Landelijke Dag kun je een inspirerend programma verwachten met lezingen van goede sprekers. Dit jaar hebben we speciale aandacht voor soortgericht onderzoek en vogelgriep en is er een parallelprogramma’s van de Nederlandse Ornithologische Unie NOU) over verstoring.

De dag is van 10.00 – 17.00 in De Reehorst in Ede. Deze locatie ligt op loopafstand van station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid. De lezingen van voorgaande jaren zijn terug te vinden op het YouTubekanaal van Sovon.

Toegang

Kaarten voor de Landelijke Dag kosten 15 euro. Dit bedrag is inclusief koffie en thee gedurende de dag. Vrijwilligers en leden van Sovon, de NOU en Vogelbescherming betalen 10 euro.

Ook dit jaar is er een jeugdprogramma voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Ga ‘s ochtends op pad om te helpen met het ringen van vogels voor onderzoek. Daarna is er een verhaal over de Oehoe en ga je creatief aan de slag. Deelname kost 5 euro, inclusief lunch.

Meer informatie is te vinden op de website van Sovon

Lezingen Noord-Hollandse Natuurdag terug te kijken

De Noord-Hollandse Natuurdag was dit keer helemaal digitaal. Iedereen kan de lezingen gegeven op zaterdag 19 december terug zien. Er waren maar liefst twaalf verschillende sprekers die over een uiteenlopend aantal natuuronderwerpen vertellen aan de hand van prachtige beelden.

Smienten en andere interessante vogels

Lees verder

Conclusie ledenavond: iedereen kan meedoen

Voorzitter Martijn Korthorst opent de Ledenavond op 5 maart 2020 en neemt het programma door, of beter de volgorde van de presentaties, met de leden in de bijna volle zaal aan de Kleverlaan. Marcel Slaterus bijt het spits af en neemt ons mee naar zijn telgebied, het Vogelbos Eindenhout en legt uit wat de voorwaarden zijn om via een BMP-telling een valide en dus bruikbare gegevens verzameling te verkrijgen. Dia’s met grafieken en gebruikte formats/formulieren wisselen elkaar af. Mooie heldere Lees verder

Lezingen en vergaderingen

In het winterhalfjaar zijn er lezingenavonden. Soms gaat de voordracht over een enkele soort, een andere keer wordt een exotisch land onder de loep genomen. Heeft u suggesties voor interessante lezingen of bepaalde onderwerpen die u meer op het programma zou willen zien, meldt dat dan bij de activiteitencommissie (activiteitencommissie@vwgzkl.nl). Waar de lezingen plaatsvinden, wisselt door corona enigszins.

Twee maal per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering. Na de pauze is er doorgaans nog ruimte voor een korte voordracht door een van de leden of voor het bespreken van een actueel thema. Deze avonden bieden een goede gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. (Nieuwe) leden kunnen met (bestuurs)leden kennis maken en over de activiteiten van verschillende commissie worden ingelicht. De algemene ledenvergaderingen zijn meestal in de Haarlemmer Kweektuin maar door corona ook wel digitaal. Uitnodigingen worden via de email-nieuwsbrief verstuurd.