Superzeldzame struikrietzanger gevangen

Op 8 september waren we met 7 kinderen op bezoek op het Ringstation in de Kennemerduinen. De kinderen vinden het altijd heel spannend om het ringen eens te zien. Han Buckx vertelde over de geschiedenis van de baan en over het ringwerk. Ook liet hij zien hoe het ringen werkt. Voordat we aankwamen waren er al wat vogels gevangen en die zaten in zakjes. Han liet een voor een de vogels zien. Veel gewone vogels als Zwartkop, Roodborst, Tuinfluiter maar wel bijzonder om ze zo Lees verder

In het fort werd het weer spannend voor de kinderen

Op zondag 12 mei sloten we met onze activiteit aan bij de Regionale Vogeldag in en rond Fort benoorden Spaarndam. Daar is genoeg te zien. Regelmatig werd het vogelboek gepakt om vogels op te zoeken. Bij de Big Sit waar de telescopen stonden was al een aardige lijst met soorten genoteerd. Tijdens het rondje om het Landje van Gruijters leerden de kinderen ook de verschillen Lees verder

Geen Zwarte Ruiter en Steltkluut, wel een Snor

Als begeleider van de Jeugdvogelclub wil je de kinderen graag bijzondere soorten laten zien. Maar dat lukt niet altijd. Zondag 14 april fietsten we door de polders rondom Spaarndam. Op waarneming.nl had ik gezien dat we kans maakten op Zwarte Ruiter in zomerkleed en een paartje Steltkluut. We maakten een fietstocht door de Hekslootpolder, langs het Landje van Gruijters, door Verenigde Binnenpolder tot aan het Vogelkijkhut De Smient. We zagen Rietzanger en Rietgors in de Lees verder

Jeugdvogelclub vindt veel bijzondere muizen in braakballen

Op 10 februari hebben we in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen uilenballen geplozen. We begonnen met een kort praatje van Nico Jonker. Nico weet alles van kleine zoogdieren en hij onderzoekt waar ze leven door braakballen van Kerkuilen te pluizen. En daarbij hebben wij hem geholpen door braakballen te pluizen van een Kerkuil die broedt in Boerderij Zorgvrij. Met zeven kinderen hebben in totaal 124 verschillende prooien gevonden. Met opvallend veel Noordse Lees verder