Zondag 26 april: Oostvaardersplassen

De zon gaat al om 6.15 uur op en veel vogels zijn in die tijd het beste te zien en te horen in de vroege ochtend. Soorten waarop we kans maken: Roerdomp, Grote Zilverreiger (broedend), Zeearend (broedend), Bruine Kiekendief, Porseleinhoen, Blauwborst, Snor en Baardmannetje.
Vertrek om 7:00 uur vanaf het parkeerterrein bij Ikea aan de kant van station Spaarnwoude. Rond 16:00 terug bij Ikea. Reiskosten verrekenen met de chauffeur. Lees verder

Actie tegen Modderloop: stand van zaken

Na een lange stilte, waarin achter de schermen druk is gewerkt, is nu een cruciale fase aangebroken in de strijd tegen de Modderloop in Haarlemmermeer. De provinciale toezichthouder RUD maakt binnenkort bekend of de Mud Masters door mogen gaan met hun Modderloop middenin het broedseizoen. Als de RUD toestemming geeft, stapt de Vogelwerkgroep naar de rechter. Dat is mogelijk dankzij veel bijdragen aan onze crowdfundingactie, die het mogelijk maakten een advocaat in te schakelen. Veel dank daarvoor. Intussen doet Mud Masters alles om de loop door te laten gaan. De organisatie heeft een bureau ingeschakeld dat bewijzen verzamelt over de ‘geringe verstoring’ van zo’n Modderloop met 16.000 deelnemers en circa 10.000 bezoekers. Ze stellen geen parcours vast en blijven roepen dat ze alles doen om verstoring te voorkomen. De enige manier om dat te doen is de prestatieloop buiten het broedseizoen te houden. Dan is er geen enkel probleem. We proberen ze daarvan te overtuigen, maar vooralsnog doen ze geen concessies aan de datum. Dus dan maar naar de rechter! 

Hier staat alle informatie van onze actie

 

Jonge vogelaars welkom bij Jeugdvogelclub

U kent ze vast wel, kinderen die niets liever doen dan buiten zijn, beestjes zoeken, het liefst naar natuurfilms kijken en heel blij zijn als ze een dier dichtbij zien. Voor die kinderen is in 2007 de Jeugdvogelclub opgericht. We trekken elke tweede zondag van de maand met de kinderen de natuur in en ontdekken samen van alles. Spelenderwijs leren de kinderen veel over de natuur rondom Haarlem. We kijken natuurlijk naar vogels, maar ook alle andere aspecten van de natuur krijgen aandacht.  Lees verder

Veel steun

Veel organisaties helpen de Jeugdvogelclub. Bijvoorbeeld met geld. We kregen geld van de Provincie Noord-Holland via het Fonds kleinere NME-projecten en het Bosselaarfonds voor vier verrekijkers en vogelboeken. In 2009 kregen we een bedrag van het Nationale Park Zuid-Kennemerland. Copy-Net in de Cronjéstraat hielp met korting op de kopieerkosten. Waternet geeft ons gratis toegang in de Amsterdamse Waterleidingduinen en Staatsbosbeheer in Elswout. Ook in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en bij Landschap Noord-Holland zijn we steeds welkom. Verder hebben we veel medewerking van Thijsse’s Hof, Weidevogelgroep Spaarnwoude en PWN. Leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland helpen als gids.