Uilenballenpluizen in het Vogelhospitaal met ‘krenten’

Pluizers aan het werk / Johan Stuart

Donderdag 26 januari zijn vijftien vrijwilligers aan het pluizen geslagen. Doel is om de verspreiding van kleine zoogdieren in beeld te brengen. We hebben kerkuilenballen van Elswout en uit Spaarnwoude geanalyseerd. In totaal werden er 173 prooidieren gedetermineerd. Vooral Veldmuizen en Huisspitsmuizen. Algemene soorten dus. De vondsten van Dwergmuis en Dwergspitsmuis waren echte krenten in de pap. Dit zijn niet erg algemene soorten. De gegevens worden doorgegeven aan de Zoogdiervereniging. De data gaan dus niet verloren.

Lees verder

Lepelaarkolonie Lijnden bedreigd – maar nog géén besluit!

De kolonie van Lepelaars en Blauwe Reigers op de rotonde van het Businesspark Lijnden wordt al jaren bedreigd door gemeentelijke plannen om de rotonde te vervangen door een verbreed kruispunt met verkeerslichten. De natuurbeschermingscommissie van de Vogelwerkgroep strijdt al die tijd al tegen dit voornemen. Wij zijn van mening dat een verbrede turborotonde een prima alternatief voor verkeer én natuur biedt. Een turborotonde kan twee keer zo veel verkeer kan verwerken als de huidige rotonde en biedt daarmee voldoende ruimte biedt om het groeiende verkeer uit Amsterdam naar de A9 op te  vangen. In juni 2020 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan die het college de opdracht gaf ‘laat de rotonde de rotonde’.

Lees verder

Leden Vogelwerkgroep in de media

Twee artikelen op de website van Sovon belichten de werkzaamheden van twee actieve leden van de Vogelwerkgroep.

Han Bucks

Han Buckx werd geïnterviewd over zijn werkzaamheden als zeetrekteller. In het interview laat Han zien wat trektellen allemaal vraagt en inhoudt en vertelt hij over zijn mooiste waarnemingen.

Bonnie van der Hulst

Daarnaast wordt Bonnie van der Hulst , die op verschillende terreinen bezig is met de bescherming en hulp aan vogels, voorgesteld als kandidaat lid van de ledenraad van Sovon voor de regio Noord-Holland Zuid.

Oproep: steun het Aanvalsplan Grutto

De grutto’s zijn weer in ons land. Maar het gaat helaas niet goed met de weidevogels in Nederland. Al jaren lopen de aantallen broedparen schrikbarend achteruit. Dat mag niet zo blijven. Om de weidevogels te redden moet het nieuwe kabinet stevige maatregelen nemen, vóór het te laat is. Verschillende natuurorganisaties hebben daarom eind vorig jaar het Aanvalsplan Grutto gelanceerd met daarin concrete richtlijnen voor een nieuwe aanpak. We roepen alle vogelliefhebbers op om de bijbehorende petitie van Vogelbescherming Nederland te ondertekenen.

Tekenen Aanvalsplan Grutto

Mocht je meer willen weten over wat het aanvalsplan inhoudt, kun je daarover op dezelfde website nadere informatie vinden.

Oproep: IJsvogel gezien? Geef het door

IJsvogel / Joke Huijser-Spekken

De IJsvogelwerkgroep gaat nauwgezet volgen wat de vorstweek in februari 2021 voor gevolgen heeft voor de populatie IJsvogels in onze regio. Daarom vraagt de coördinator Letizia Baas elke waarneming van een IJsvogel (buiten de AWDuinen) door te geven via waarneming.nl. Dit helpt de leden van de IJsvogelwerkgroep bij het opsporen van mogelijke nestlocaties en het bepalen van de populatie. Zet erbij welk gedrag is waargenomen. Ga niet zelf op zoek naar nesten!