Grote Beren en Geoorde Futen

Wat hebben we genoten van de prachtige natuur in de Kennemerduinen. Met 5 kinderen en 3 begeleiders liepen we op zondag 12 juni 2022 van Parnassia naar het Vogelmeer. We hadden de kinderen de prachtige Geoorde Futen beloofd, maar op de weg ernaar toe zagen we zoveel (Blauwborst, Roodborsttapuit, Boomleeuwerik, Kievit met vier jongen) dat we nog moesten aanpoten om het Vogelmeer te halen. Gelukkig zagen we daar de Geoorde Futen. Wel zes stuks en ze waren ook nog aan het baltsen. Op het plasje naast het Vogelmeer broedde een paartje Dodaars. Op de terugweg kropen er veel rupsen van de Grote Beervlinder over het pad en zagen we verschillende parelmoervlinders. Een jongen verzuchtte: ‘We zijn toch een vogelclub?’ Dat is natuurlijk ook zo. Nog even over 2 van de 3 begeleiders (Annemarijn en Dennis): dat zijn jongeren die zelf ooit bij de Jeugdvogelclub begonnen. Johan

Lees verder

Spectaculaire baltsvlucht van grutto maakt indruk

Met 8 kinderen fietsten we op 8 mei ’22 door de vogelgebieden rondom Spaarndam. In het Landje van Gruijters bekeken we de broedende Visdieven, Kluten en Kokmeeuwen. Ook de Oeverloper, Kleine Plevier, Tureluur, Grutto en Rietzanger konden we hier mooi bekijken. Bram ontdekte een mooi groepje overvliegende Lepelaars. Toen fietsten we tussen de baltsende Grutto’s en Kieviten door naar de Stompetoren. In het oude kerkje broeden veel Spreeuwen en Huismussen. Ook waren de kinderen onder de indruk van het ‘faam’ van Klaas van Kieten, de reus van Spaarnwoude. Zie de foto’s. Er zong een Braamsluiper die we ook nog even konden zien. Tot slot bezochten we nog de Spaarnwouderplas en de Houtrakkerbeemden. Daar vloog een prachtige Bruine Kiekendief laag over het veld. Dennis Klein maakte er een prachtige foto.

Lees verder

Stuiterende Buizerd, Rosse Woelmuis en kikkerdril

Buizerd / Dennis Klein

Op 10 april 2022 waren 9 kinderen getuige van een prachtige stuiterende Buizerd. Het was het idee om de roofvogels vanaf de Starreberg te gaan bekijken, maar we zagen deze Buizerd al meteen op de verzamelplek ingang Bergweg van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Buizerds stuiteren in de lucht om hun territorium te markeren. Een spectaculair gezicht! Verder hebben we ons zeer goed vermaakt met Tjiftjaffen, Fitissen, Vinken, Havik, Aalscholvers, mezen waaronder de Glanskop en heel veel Buizerds. We zagen er vanaf de Starreberg wel 8 tegelijk. Ook leuk was een Oranjetipje en het vele kikkerdril in de Oosterplas. De dag was helemaal bijzonder omdat een oud-lid van de Jeugdvogelclub, Dennis Klein, erbij was. Hij bracht een indrukwekkende camera mee die de kinderen mochten uitproberen. En veel prachtige vogelverhalen. Hoogtepunt was misschien wel de Rosse Woelmuis die tussen wat boomstammen scharrelde.

Lees verder

Ontsnapte schapen en Buizerd met prooi

Op 13 maart 2022 struinden we met 11 kinderen door Middenduin. Het werd een heerlijke tocht langs een kudde ontsnapte schapen (ze werden gelukkig weer keurig terug gedreven), Grauwe Ganzen met groene halsbanden, langs een prachtige grote zilverreiger, het Wisentuitkijkpunt waar we veel eenden zagen zoals Slobeend en Wintertaling, maar geen Wisenten. Vlakbij de uitgang werden we verrast door een Buizerd die een muis ving en ging oppeuzelde en we hebben een molshoop eens nader bestudeerd. 

Lees verder

Hebben Bosuilen last van storm?

Met zo’n 20 mensen (kinderen en ouders) liepen we ’s avonds 5 maart 2022 door Elswout. De bosuil-roeper Arend de Jong nam ons mee door het donkere bos, uiteraard met toestemming van Staatsbosbeheer. Arend kan het geluid van de Bosuil perfect nadoen. Hij gebruikt zijn kopstem en dat klinkt luid en duidelijk. Met hulp van deze roep telt hij de uilen in het Noordhollands Duinreservaat. Er reageerde zeker drie verschillende mannetjes door terug te roepen. Ook een vrouwtje Bosuil en ook hoorden we een Kerkuil. Het was een hele bijzondere avond, maar toch hadden we minder uilen dan vorige keren. Arend vertelde dat dat misschien komt door de drie dagen storm in februari. Ze kunnen dan de muizen niet horen, want Bosuilen jaren op hun gehoor. We hebben veel geleerd!

Lees verder