Wisenten van heel dichtbij

Op 13 november 2022 mochten de 14 kinderen van de Jeugdvogelclub met de boswachters Sven en Simone van PWN mee naar Kraansvlak. Daar leeft een groep Wisenten in het wild. Het was even lopen, maar we hebben ze prachtig gezien. We konden de 10 Wisenten vanaf een duintop rustig bekijken. Ze schrokken niet van ons. Een kalfje bleef drinken bij de moeder, één Wisent nam een stofbad. Ze gingen zelfs rustig liggen. Boswachter Simone vertelde dat Wisenten bijna uitgestorven waren. Met 12 overgebleven dieren in dierentuinen is men begin vorige eeuw gaan fokken. Nu zijn er in totaal 9.000. Nog steeds heel weinig, minder dan het aantal Neushoorns op de wereld! Verder ontdekte Bram een prachtige groep van 13 overvliegende Grote Zilverreigers, we zagen 2 Haviken en veel overvliegende ganzen en Kramsvogels. Oja, in de verte nog een Klapekster. En een geraamte van een dode Wisent….

Lees verder

Vogels kijken in prachtig Caprera

Op zondag 9 oktober 2022 mochten we met de Jeugdvogelclub vogels komen kijken in Caprera in Bloemendaal. Iedereen kent de naam van het Openluchttheater, maar weinigen weten dat het ook een prachtig park is, met mooie uitkijkpunten en spectaculaire hoogteverschillen. Het aantal vogels viel wat tegen, maar we zagen wel veel bessen en prachtige paddenstoelen zoals de Zwavelzwam en de Panteramaniet. Bij het moeras, waar een beekje uitkomt in het Meertje van Caprera, zagen we Nijlgans, veel Krakeenden en zonnende Aalscholvers.

Lees verder

11 september: Bezoek aan Ringstation Kennemerduinen bij Parnassia

Met twaalf kinderen, waaronder een nieuw lid, gaan we op een mooie zomerse ochtend op pad. We worden opgevangen door Marcel Slaterus. Er zijn die ochtend veel vogels gevangen. Na een korte introductie worden we getracteerd op volle zakjes met veel soorten zangvogels. De eerste die we te zien krijgen is een Blauwborst. Maar het zijn vooral  juveniele Zwartkoppen. Je kunt dat o.a. aan de “sleet” van het verenkleed zien. Er zijn ook vogels die teken hebben (zie foto van zwartkop vrouwtje) Die worden verwijderd met een tekenpincet. Het proces van noteren, op soort brengen, wegen en ringen kunnen we zo meerdere keren volgen. Om de beurt mag iedereen een geringde vogel loslaten. Iedereen wil dat ook. Met zijn allen gaan we vervolgens langs de netten. Uitgelegd wordt de kwetsbaarheid van de netten. We zien scheuren die door damherten zijn gemaakt. De vogels uit de netten halen vergt ook een aparte techniek. De vogels komen in een soort “zakje” terecht. Daar moet je ze heel voorzichtig uithalen. We zien ook nog het slagnet dichtklappen met een groepje Graspiepers. Op de terugweg zijn we nog even de telpost opgeklommen. Via de app Birds Alert kwam een bericht binnen dat er een Visarend vanuit IJmuiden onze kant op zou komen. Jammer die hebben we niet gezien. Wel cirkelenden Buizerds en een Havik in de verte. Alle geringde vogels op Trektellen.nl

Lees verder

Grote Beren en Geoorde Futen

Wat hebben we genoten van de prachtige natuur in de Kennemerduinen. Met 5 kinderen en 3 begeleiders liepen we op zondag 12 juni 2022 van Parnassia naar het Vogelmeer. We hadden de kinderen de prachtige Geoorde Futen beloofd, maar op de weg ernaar toe zagen we zoveel (Blauwborst, Roodborsttapuit, Boomleeuwerik, Kievit met vier jongen) dat we nog moesten aanpoten om het Vogelmeer te halen. Gelukkig zagen we daar de Geoorde Futen. Wel zes stuks en ze waren ook nog aan het baltsen. Op het plasje naast het Vogelmeer broedde een paartje Dodaars. Op de terugweg kropen er veel rupsen van de Grote Beervlinder over het pad en zagen we verschillende parelmoervlinders. Een jongen verzuchtte: ‘We zijn toch een vogelclub?’ Dat is natuurlijk ook zo. Nog even over 2 van de 3 begeleiders (Annemarijn en Dennis): dat zijn jongeren die zelf ooit bij de Jeugdvogelclub begonnen. Johan

Lees verder

Spectaculaire baltsvlucht van grutto maakt indruk

Met 8 kinderen fietsten we op 8 mei ’22 door de vogelgebieden rondom Spaarndam. In het Landje van Gruijters bekeken we de broedende Visdieven, Kluten en Kokmeeuwen. Ook de Oeverloper, Kleine Plevier, Tureluur, Grutto en Rietzanger konden we hier mooi bekijken. Bram ontdekte een mooi groepje overvliegende Lepelaars. Toen fietsten we tussen de baltsende Grutto’s en Kieviten door naar de Stompetoren. In het oude kerkje broeden veel Spreeuwen en Huismussen. Ook waren de kinderen onder de indruk van het ‘faam’ van Klaas van Kieten, de reus van Spaarnwoude. Zie de foto’s. Er zong een Braamsluiper die we ook nog even konden zien. Tot slot bezochten we nog de Spaarnwouderplas en de Houtrakkerbeemden. Daar vloog een prachtige Bruine Kiekendief laag over het veld. Dennis Klein maakte er een prachtige foto.

Lees verder