Spectaculaire baltsvlucht van grutto maakt indruk

Met 8 kinderen fietsten we op 8 mei ’22 door de vogelgebieden rondom Spaarndam. In het Landje van Gruijters bekeken we de broedende Visdieven, Kluten en Kokmeeuwen. Ook de Oeverloper, Kleine Plevier, Tureluur, Grutto en Rietzanger konden we hier mooi bekijken. Bram ontdekte een mooi groepje overvliegende Lepelaars. Toen fietsten we tussen de baltsende Grutto’s en Kieviten door naar de Stompetoren. In het oude kerkje broeden veel Spreeuwen en Huismussen. Ook waren de kinderen onder de indruk van het ‘faam’ van Klaas van Kieten, de reus van Spaarnwoude. Zie de foto’s. Er zong een Braamsluiper die we ook nog even konden zien. Tot slot bezochten we nog de Spaarnwouderplas en de Houtrakkerbeemden. Daar vloog een prachtige Bruine Kiekendief laag over het veld. Dennis Klein maakte er een prachtige foto.

Lees verder

Stuiterende Buizerd, Rosse Woelmuis en kikkerdril

Buizerd / Dennis Klein

Op 10 april 2022 waren 9 kinderen getuige van een prachtige stuiterende Buizerd. Het was het idee om de roofvogels vanaf de Starreberg te gaan bekijken, maar we zagen deze Buizerd al meteen op de verzamelplek ingang Bergweg van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Buizerds stuiteren in de lucht om hun territorium te markeren. Een spectaculair gezicht! Verder hebben we ons zeer goed vermaakt met Tjiftjaffen, Fitissen, Vinken, Havik, Aalscholvers, mezen waaronder de Glanskop en heel veel Buizerds. We zagen er vanaf de Starreberg wel 8 tegelijk. Ook leuk was een Oranjetipje en het vele kikkerdril in de Oosterplas. De dag was helemaal bijzonder omdat een oud-lid van de Jeugdvogelclub, Dennis Klein, erbij was. Hij bracht een indrukwekkende camera mee die de kinderen mochten uitproberen. En veel prachtige vogelverhalen. Hoogtepunt was misschien wel de Rosse Woelmuis die tussen wat boomstammen scharrelde.

Lees verder

Ontsnapte schapen en Buizerd met prooi

Op 13 maart 2022 struinden we met 11 kinderen door Middenduin. Het werd een heerlijke tocht langs een kudde ontsnapte schapen (ze werden gelukkig weer keurig terug gedreven), Grauwe Ganzen met groene halsbanden, langs een prachtige grote zilverreiger, het Wisentuitkijkpunt waar we veel eenden zagen zoals Slobeend en Wintertaling, maar geen Wisenten. Vlakbij de uitgang werden we verrast door een Buizerd die een muis ving en ging oppeuzelde en we hebben een molshoop eens nader bestudeerd. 

Lees verder

Hebben Bosuilen last van storm?

Met zo’n 20 mensen (kinderen en ouders) liepen we ’s avonds 5 maart 2022 door Elswout. De bosuil-roeper Arend de Jong nam ons mee door het donkere bos, uiteraard met toestemming van Staatsbosbeheer. Arend kan het geluid van de Bosuil perfect nadoen. Hij gebruikt zijn kopstem en dat klinkt luid en duidelijk. Met hulp van deze roep telt hij de uilen in het Noordhollands Duinreservaat. Er reageerde zeker drie verschillende mannetjes door terug te roepen. Ook een vrouwtje Bosuil en ook hoorden we een Kerkuil. Het was een hele bijzondere avond, maar toch hadden we minder uilen dan vorige keren. Arend vertelde dat dat misschien komt door de drie dagen storm in februari. Ze kunnen dan de muizen niet horen, want Bosuilen jaren op hun gehoor. We hebben veel geleerd!

Lees verder

13 februari 2022. Geen Wisenten, wel dood Konijn

Met maar liefst 14 leuke kinderen liepen we vandaag de gele-paaltjes-route door Kraansvlak. Dit pad loopt door het Wisentengebied. Via wisenten.nl zagen we dat de grote hoefdieren helaas niet langs het pad liepen, ze stonden bij het uitkijkpunt achter Middenduin aan de andere kant van het gebied. Zal je altijd zien…. Toch hebben we een leuke (maar pittige) wandeling gemaakt. Veel vogels zagen we niet. Wel enkele Buizerds, een Torenvalk, Staartmees en een Boomleeuwerik (naast de gewone soorten). Grootste indruk op de kinderen maakte een dood Konijn. We vonden hem op het pad. Kakel vers, de ogen glommen nog. Ook hebben we nog stil gestaan bij de levermossen, paddenstoelen en verschillende soorten poep! Op naar het voorjaar!

Lees verder

30 januari 2022. Verrassend productieve pluisochtend

Omdat het in de winter nog wel eens koud en nat kan zijn, heeft de Jeugdvogelclub meestal ook een binnenactiviteit. Vandaag hebben we een partij kerkuilenballen geplozen onder leiding van Nico Jonker. De ballen waren door Ruud Le Blanc verzameld bij een Kerkuilennest in Spaarnwoude. Deze soort zoekt voedsel relatief dichtbij zijn nest en Nico vertelde dat hij zo veel leert over de verspreiding van muizensoorten in de regio. Met 10 zeer enthousiaste kinderen hebben we kaakjes van 241 muizen gevonden: 73 x Bosspitsmuis, 68x Huisspitsmuis, 2x Rosse Woelmuis, 6x Noordse Woelmuis, 73x Veldmuis, 1x Dwergmuis en 18x Bosmuis!

Lees verder

8 januari 2022. Meeuwen ‘nadoen’ op Elswout

Vandaag liepen we met 10 kinderen door het prachtige Elswout. Naast Buizerds, een Vuurgoudhaantje, Grote Bonte Spechten, Boomklevers, een Slobeend, Kramsvogels en Koperwieken hebben we ook meeuwen nagedaan. Op een grasveldje stampen om de regenwormen te laten schrikken. Het duurde even, maar toen kwamen er heel wat wormen kijken wat er aan de hand was. Ze vluchten uit de grond, omdat ze bang zijn dat er een mol aankomt. Een leerzame ervaring. Ook konden we een Blauwe Reiger van dichtbij bekijken en zien dat het een volwassen vogels is. Het hoogtepunt was een groep Sijzen. Voor menigeen een nieuwe soort! O ja, Jacqueline van Jong023 was mee voor het maken van een reportage. Het verschijnt in de Haarlemse Kinderkrant.

Lees verder