Uilenballenpluizen in het Vogelhospitaal met ‘krenten’

Pluizers aan het werk / Johan Stuart

Donderdag 26 januari zijn vijftien vrijwilligers aan het pluizen geslagen. Doel is om de verspreiding van kleine zoogdieren in beeld te brengen. We hebben kerkuilenballen van Elswout en uit Spaarnwoude geanalyseerd. In totaal werden er 173 prooidieren gedetermineerd. Vooral Veldmuizen en Huisspitsmuizen. Algemene soorten dus. De vondsten van Dwergmuis en Dwergspitsmuis waren echte krenten in de pap. Dit zijn niet erg algemene soorten. De gegevens worden doorgegeven aan de Zoogdiervereniging. De data gaan dus niet verloren.

Lees verder

En weer een IJsvogel, nu in de Oranjekom

De 7 kinderen die op 8 januari present waren, kregen de opdracht om alle watervogels in de Oranjekom te tellen. Net toen ze daar mee bezig waren, ontdekte Bram een IJsvogel. We konden hem even prachtig bekijken. De teloefening deden we omdat half januari in een groot deel van de wereld watervogels worden geteld. De resultaten van onze telling zijn best goed voor de eerste keer! Zie tabel. Ook heel leuk was een Raaf die al roepend over de Oranjekom vloog. Wat een geluid!

Lees verder

Kijk, kijk, kijk een IJsvogel!

We waren bijna terug bij het begin van de Zuidpier, toen drie jongens bijna tegelijkertijd een IJsvogel ontdekten. Opwinding in de groep. We holden over de pier om te zien of we hem nog terug konden vinden. En ja hoor. We zagen de IJsvogel even zitten en toen vloog hij over zee weg, richting IJmuiden. 
Het was een leuk slotstuk van een hele gave excursie op 11 december 2022 met 9 enthousiaste kinderen van de Jeugdvogelclub. We zagen lopend over de Zuidpier wel 40 Roodkeelduikers, een Kuifaalscholver, 7 Eiders waaronder prachtige mannetjes en natuurlijk de vaste bewoners: Steenlopers, Paarse Strandlopers, Drieteenstrandlopers en Oeverpiepers. Ook bijzonder was een groep van minstens drie Bruinvissen en de twee Grijze Zeehonden.

Lees verder

Wisenten van heel dichtbij

Op 13 november 2022 mochten de 14 kinderen van de Jeugdvogelclub met de boswachters Sven en Simone van PWN mee naar Kraansvlak. Daar leeft een groep Wisenten in het wild. Het was even lopen, maar we hebben ze prachtig gezien. We konden de 10 Wisenten vanaf een duintop rustig bekijken. Ze schrokken niet van ons. Een kalfje bleef drinken bij de moeder, één Wisent nam een stofbad. Ze gingen zelfs rustig liggen. Boswachter Simone vertelde dat Wisenten bijna uitgestorven waren. Met 12 overgebleven dieren in dierentuinen is men begin vorige eeuw gaan fokken. Nu zijn er in totaal 9.000. Nog steeds heel weinig, minder dan het aantal Neushoorns op de wereld! Verder ontdekte Bram een prachtige groep van 13 overvliegende Grote Zilverreigers, we zagen 2 Haviken en veel overvliegende ganzen en Kramsvogels. Oja, in de verte nog een Klapekster. En een geraamte van een dode Wisent….

Lees verder

Lepelaarkolonie Lijnden bedreigd – maar nog géén besluit!

De kolonie van Lepelaars en Blauwe Reigers op de rotonde van het Businesspark Lijnden wordt al jaren bedreigd door gemeentelijke plannen om de rotonde te vervangen door een verbreed kruispunt met verkeerslichten. De natuurbeschermingscommissie van de Vogelwerkgroep strijdt al die tijd al tegen dit voornemen. Wij zijn van mening dat een verbrede turborotonde een prima alternatief voor verkeer én natuur biedt. Een turborotonde kan twee keer zo veel verkeer kan verwerken als de huidige rotonde en biedt daarmee voldoende ruimte biedt om het groeiende verkeer uit Amsterdam naar de A9 op te  vangen. In juni 2020 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan die het college de opdracht gaf ‘laat de rotonde de rotonde’.

Lees verder