Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Categorie: excursies

 • Zondag 9 juni | Vogelmeer en Spartelmeer

  Zondag 9 juni | Vogelmeer en Spartelmeer

  We verzamelen om 07.00 uur bij het informatiebord van het NP Zuid-Kennemerland op de parkeerplaats Parnassia aan de Parnassiaweg in Overveen voor een rondje Vogelmeer en Spartelmeer. Het voorjaar is op zā€™n hoogtepunt en veel broedvogels hebben het druk met het voeren van hun jongen. Vogelzang is er gelukkig ook nog steeds te horen, zoals…

 • Vrijdag 17 mei | De Meerwijkplas

  Vrijdag 17 mei | De Meerwijkplas

  De Meerwijkplas is door de natuurontwikkeling een interessante plek voor vogels en zeldzame planten geworden. Hier kan je, aan de rand van Schalkwijk, veel zangvogels tegenkomen die hun lied zingen en genieten van de rust die de braamhagen en duindoorn hen bieden. We wandelen een rondje over het wandelpad en hebben dan kans op: Rietgors,…

 • Zondag 12 mei | Nationaal Park De Biesbosch

  Zondag 12 mei | Nationaal Park De Biesbosch

  Nationaal Park De Biesbosch is een beschermd natuurgebied en het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Het ligt ten oosten van Dordrecht tussen de rivieren de Nieuwe Merwede en de Amer. Sinds enkele jaren broeden hier zowel de Zeearend als de Visarend. In deze tijd van het jaar maken we ook kans op onder meer Roerdomp, Purperreiger,…

 • Zaterdag 4 mei | Samen Vogelen: Nachtegalen

  Zaterdag 4 mei | Samen Vogelen: Nachtegalen

  Heel vroeg op maar dat is de moeite waard. De Nachtegalen laten zich zeker horen en misschien zien we ze ook. We wandelen negen kilometer door de duinen en nemen flink de tijd om onderweg vogels te kijken. Halverwege drinken we wat bij restaurant Parnassia aan Zee. Op de terugweg gaat de route langs het…