Zaterdag 26 september: Houtrakkerbeemden

De akkers bij de Noorderweg worden omgevormd naar een nieuw natuurgebied. Rond dit gebied gaan wij Samen Vogelen. Met elkaar gaan wij o.a. een bezoek brengen aan de Westhoffplas, Westhoffbos en Noorderbos. Op dit moment is nog niet bekend of er al een bezoek aan het nieuw te vormen natuurgebied mogelijk is. De werkzaamheden aan het gebied lopen mogelijk vertraging op. Tijdens de wandeling is er kans op de volgende soorten: diverse steltlopers en eenden, Lepelaar, Lees verder

Vrijdag 2 oktober Trektelpost Parnassia

In het kader van het Nationaal Trekvogelweekend 2020 bezoeken we de trektelpost Parnassia. We zullen uitleg geven over de vogels die waargenomen worden en over vogeltrek in het algemeen. We bekijken de langstrekkende vogels en proberen die op naam te brengen. Als er weinig trek is, dan maken we een wandeling door de duinen richting Vogelmeer. Lees verder

Samen vogelen: zondag 1 november Zuidpier van IJmuiden

Wat we kunnen zien is erg afhankelijk van het weer en de windrichting, november heeft winter- en trekvogels. Er zijn waarschijnlijk Aalscholvers, Steenlopers, Paarse Strandlopers, Scholeksters, Drieteenstrandlopers, Oeverpiepers en verschillende soorten meeuwen. Met wat geluk zien we Rotganzen, Zwarte Zee-eenden, Drieteenmeeuwen, Roodkeelduikers, Sneeuwgorzen, Jan van Genten (ver weg), Kuifaalscholver(-s) en Bruinvissen. Lees verder

Zondag 15 november: Amsterdamse Waterleiding Duinen

We gaan naar onze mooie Waterleidingduinen en lopen in de richting van het Zwarte Veld. Mogelijk zien we Grote Zaagbekken, Brilduikers, Wintertalingen, Rietgorzen en andere overwinteraars. Ook is er een kansje dat we een Roerdomp tegenkomen.

Start 09.00 uur. Zandvoortselaan 130 in Zandvoort. Lees verder