Onze vogelhut bij Westhoffplas is bijna klaar

Er komt heel wat bij kijken als je op een goede plek om vogels te kijken een vogelhut wilt bouwen. Eerst een plan maken, vervolgens een bouwvergunning zien te regelen (eerst werd die geweigerd) en vervolgens diverse gesprekken voeren met de grondeigenaar Staatsbosbeheer. De boswachters stonden altijd positief achter onze plannen, maar wilde wel alles netjes regelen en op papier zetten. Vervolgens ging de fondsenwerving verrassend vlot. Met grote dank aan de giftgevers! Lees verder

Coronamaatregelen na 13 oktober

Zoals iedereen heeft ook de Vogelwerkgroep te maken met de coronamaatregelen. We zullen de overheidsmaatregelen en adviezen blijven volgen. Tijdens de persconferentie van 13 oktober zijn er nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd. Door de maatregelen zullen helaas de gezamenlijke activiteiten van de leden van de Vogelwerkgroep weer stil vallen. Excursies worden gezien de beperkingen voor wat betreft de groepsgrootte buiten niet meer georganiseerd. Er worden geen Lees verder

Samen vogelen: zondag 6 december Elswout

Wandelen over Landgoed Elswout is een feest voor de zintuigen; de schoonheid van deze 400 jaar oude buitenplaats is ongekend en wordt dan ook gezien als één van Nederlands mooiste en best bewaarde buitenplaatsen. Bosvogels weten de oude bossen en het vele dode hout daarin ook te waarderen. We gaan op zoek naar spechten, Keep, Glanskop, Appelvink en andere mooie soorten die aanwezig zijn op het landgoed. Lees verder

Goed om te weten als u meegaat

Deelname aan activiteiten van de VWGZKL geschiedt op eigen risico van de deelnemers. De Vogelwerkgroep kan geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden die voortvloeit uit of samenhangt met deelname aan de activiteiten zoals letsel of schade (bv aan auto of apparatuur) die de deelnemers aan de vogeltochten overkomen of zelf toebrengen aan derden. Houdt u rekening met mogelijke slecht- of onverharde wegen en de weersomstandigheden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw meegenomen apparatuur zoals camera’s en optiek en voor de (auto/inzittenden)verzekering.

Excursies

De Vogelwerkgroep organiseert regelmatig een excursie of meerdaagse reisjes voor alle leden. Concreet betekent dit dat elk eerste weekend van de maand (soms de 2de) samen gevogeld kan worden. Het wordt aangekondigd op de website. Opgave voor een excursie in de regio is niet nodig. Voor bestemmingen buiten de regio kunt u zich aanmelden (activiteitencommissie [at] vwgzk [dot] nl) onder vermelding van naam en mobiel telefoonnummer. Kijk ’s avonds vooraf bij slecht weer in je mailbox of er wijzigingen zijn. Bij vogeltochten die verder weg liggen, kunnen we carpoolen vanaf een van de vertrekpunten.  Bestuurders van een auto krijgen een geringe vergoeding van de mede-reizigers. Voor alle vogeltochten is een verrekijker onmisbaar. De wandeling kan lopen over deels onverhard of moerassig terrein, dus stevige en waterdichte wandelschoenen zijn aanbevolen. Trek ook iets warms aan! Het is gebruikelijk dat iedereen zelf voor eigen eten en drinken zorgt.

Ideeën?

Wilt u zelf ook een excursie begeleiden of een lezing geven, of heeft u een mooie locatie/bestemming/spreker op het oog? Stuur dan een bericht (activiteitencommisie [at] vwgzkl [dot] nl). Suggesties en eigen initiatieven zijn welkom!