Noord-Hollandse Natuurdag 2022

Eén keer in de twee jaar is er een Noord-Hollandse Natuurdag. Dit jaar is dat op zaterdag 17 december in Aristo Meeting Center in Amsterdam Sloterdijk. Alle
Noord-Hollandse natuuronderzoekers en natuur-liefhebbers zijn van harte welkom. Er worden presentaties gehouden en er is een informatiemarkt. En natuurlijk tijd om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

De Provinciale Organisaties Flora en Fauna (POFF) en Landschap Noord-Holland organiseren de Natuurdag. De Provincie Noord-Holland maakt het financieel mogelijk. Het programma is op dit moment nog niet volledig bekend. Houd daarom de website van www.landschapnoordholland.nl/natuurdag in de gaten voor programma en aanmelding. Daar is ook een kort verslag te lezen van de onderwerpen die in 2020 aan bod kwamen. Meer informatie volgt ook op deze website maar de datum kan vast in je agenda.

Landelijke Dag van Sovon

De Landelijke Dag van Sovon is de dag voor actieve vogelaars in Nederland. De volgende editie is op zaterdag 26 november 2022.

Tijdens de Landelijke Dag kun je een inspirerend programma verwachten met lezingen van goede sprekers. Dit jaar hebben we speciale aandacht voor soortgericht onderzoek en vogelgriep en is er een parallelprogramma’s van de Nederlandse Ornithologische Unie NOU) over verstoring.

De dag is van 10.00 – 17.00 in De Reehorst in Ede. Deze locatie ligt op loopafstand van station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid. De lezingen van voorgaande jaren zijn terug te vinden op het YouTubekanaal van Sovon.

Toegang

Kaarten voor de Landelijke Dag kosten 15 euro. Dit bedrag is inclusief koffie en thee gedurende de dag. Vrijwilligers en leden van Sovon, de NOU en Vogelbescherming betalen 10 euro.

Ook dit jaar is er een jeugdprogramma voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Ga ‘s ochtends op pad om te helpen met het ringen van vogels voor onderzoek. Daarna is er een verhaal over de Oehoe en ga je creatief aan de slag. Deelname kost 5 euro, inclusief lunch.

Meer informatie is te vinden op de website van Sovon

Debat over Groenbeleidsplan Haarlem

Op woensdag 2 november 20.00 is er een debat in de Pletterij over het Groenbeleidsplan 2022-2030 van de gemeente Haarlem.

Het is al vaak gezegd: Haarlem is de op twee na meest versteende stad in Nederland met het minste openbare groen. Niet alleen lokaal, maar ook landelijk is de roep steeds sterker om het economisch beleid om te zetten in een ecologisch duurzaam beleid.

Na 30 jaar heeft Haarlem nu eindelijk weer een Groenbeleidsplan. En dat mag er wezen. De titel van het plan is niet voor niets ”Haarlem gaat op groen”. Het college en de raad zeggen daarin dat ze samen met de bewoners de stad willen vergroenen. Er moet niet alleen meer groen komen voor de bewoners, maar ook voor de natuur in en rond de stad moet meer aandacht krijgen. Als onderdeel van het Groenbeleidsplan is dan ook een kaart vastgesteld met een verbeterd Natuur Netwerk Haarlem dat moet worden beschermd en versterkt.

Het Platform Groen (gemeentelijke adviesraad van burgerdeskundigen), waarin ook onze vogelwerkgroep is vertegenwoordigd, is erop gebrand dat er vanaf het begin daadwerkelijk vaart komt in de uitvoering. Samen met de Klimaatcoalitie Haarlem is er op woensdag 2 november om 20 uur een debat georganiseerd in de Pletterij. Wij gaan daar met raadsleden en burgers in gesprek over de uitvoering van dit Groenbeleidsplan. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Vogelpracht te zien in Teylers Museum

Teylers Museum presenteert tot en met 9 januari 2022 de tentoonstelling Vogelpracht. Stap binnen in een bonte volière, ontdek de mooiste vogelafbeeldingen uit de collectie en ga op zoek naar de verschillen tussen de vogelwereld vroeger en nu.

Mensen houden van vogels. Ze hebben prachtige kleuren en kunnen zingen en vliegen. Ze worden al eeuwenlang bestudeerd, afgebeeld en beschreven door vogelliefhebbers. De collectie van Teylers Museum op het gebied van vogelstudies is uniek: de bibliotheek herbergt de mooiste boeken en ook in de kunstcollectie zijn prachtige vogeltekeningen te vinden.

Lees verder