Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Bijeneter (nog) maar sporadisch in Nederland

In het jaarverslag 2021 van de Werkgroep Bijeneters Nederland wordt melding gemaakt van 9 broedparen in dat jaar. In dit jaarverslag vind je de resultaten van de broedaantallen en de weersomstandigheden ten tijde van de aankomst en het uitvliegen van de nestjongen. Naast de bekende broedlocatie in Limburg zijn in 2021 met zekerheid op 2 andere locaties verdachte waarnemingen gedaan van bijeneters die broedpogingen hebben gedaan of gedurende het gehele broedseizoen in het gebied verbleven. In het Duitse grensgebied zijn meerdere paren tot broeden gekomen. Voor het tweede jaar op rij zijn bijeneters geringd en voorzien van een geolocator.