Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Succesvolle actie tegen zonneparken in de Oosteinderpolder

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en de Vereniging Behoud de Polders Hillegom hebben met succes bezwaar gemaakt  tegen het voornemen van de gemeente Hillegom om zonneparken toe te staan in de Oosteinderpolder. De gemeente vindt het een goede plek omdat zonnecollectoren daar goed in het landschap zijn in te passen. De Oostereinderpolder is een belangrijk gebied waar vogels kunnen foerageren en uitrusten. Volgens de Vogelwerkgroep en de Vereniging is het voornemen van de gemeente in strijd met de geldende omgevingsvisie om de natuurwaarden van de polder te behouden. Door beide groepen wordt de duurzame energietransitie gesteund maar zou op andere wijze uitgevoerd moeten worden.

Het Haarlems Dagblad besteedde gelukkig breed aandacht aan het protest. Op een stelling in de krant over zonneakkers in het groen stemde 86 % van de respondenten tegen. Zonne-energie ja, maar zorg eerst voor het benutten van de daken in de stad. Inmiddels hebben vrijwel alle fracties in de Hillegomse gemeenteraad zich tegen dit onzalige plan uitgesproken