Bezwaar tegen jacht op smienten gehonoreerd

In onze regio Smienten afschieten? Zo’n bijzondere vogel waar je blij van wordt als je hem in de winter ziet en hoort. Dat gaat ons veel te ver. Vogelbescherming Nederland, KNNV, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en de Vogelwerkgroepen Tringa en Zuid-Kennemerland hebben bezwaar gemaakt tegen dit provinciale voornemen. Ons bezwaar is gehoneerd want in onze regio is vrijwel nooit schade geweest de afgelopen jaren. Dit blijkt uit gegevens van het Faunafonds. De rechter heeft daarom de jacht in ons werkgebied verboden. Over de jacht in de rest van de provincie Noord-Holland wordt nog gesteggeld.

Smient man en vrouwSchade voor de landbouw is er vrijwel niet

In het voorjaar van 2014 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het Faunabeheerplan Algemene Soorten 2014-2018 voor de provincie Noord-Holland goedgekeurd. Officieel doel van het plan is de schade aan de landbouw door wilde dieren te beperken. Als boeren schade ondervinden kunnen ze deze via het Faunafonds vergoed krijgen. Het Faunafonds moet ervoor zorgen dat het beschikbare budget voor schadevergoeding niet wordt overschreden.

Het bestuur van de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland meent dat afschot van vogels, zoals ook de Flora- en Faunawet aangeeft, een uiterste middel moet zijn. We kunnen geen enkel bewijs vinden dat Smienten in onze regio grote schade aanrichten. Evenmin toont het plan aan welke andere maatregelen in onze regio zijn getroffen om schade te voorkomen en welk effect deze hebben gehad. Ook is geheel onduidelijk hoeveel Smienten mogen worden afgeschoten, alvorens sprake is van een duurzaam bestand voor de instandhouding van de soort. Meer dan genoeg redenen dus om een bezwaarschrift in te dienen tegen dit onzalige voornemen, dat niet eens is onderbouwd op een wijze die voldoet aan de eisen die de Flora- en Faunawet hieraan stelt.