Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Natuurbescherming

Zaagbek / Peter van de Beek

Wat doet de Vogelwerkgroep aan natuurbescherming?

Natuurbescherming is een van de speerpunten in de activiteiten van onze vogelwerkgroep. Op drie manieren probeert onze natuurbeschermingscommissie de natuur in onze regio te beschermen en verder te helpen:

  • We strijden waar we kunnen tegen de verstoring van vogels en aantasting van leefgebieden door woningbouw, nieuwe wegen etc of door natuuronvriendelijk beheer van groengebieden.
  • We overleggen met overheden en natuurbeherende organisaties met als doel een meer vogelvriendelijk groenbeleid en beheer tot stand te brengen.
  • Soms ontwikkelen we ook initiatieven voor plannen die we dan in samenwerking met overheden en/of natuurbeherende organisaties proberen te realiseren.
Landje van Gruijters bij Spaarndam

In vroeger jaren lag het accent in onze natuurbeschermingsactiviteiten vooral op de strijd tegen overheden en bedrijven die zich maar weinig aantrokken van vogels en andere natuur. In naam van de vooruitgang dolven groen en natuur te vaak het onderspit. Die strijd blijft waarschijnlijk altijd doorgaan.

Maar we zien dat overleg en samenwerking steeds belangrijker wordt en ook meer oplevert. Deels worden we daarin geholpen door natuurwetten en ander overheidsbeleid. Belangrijker nog is dat ook overheden en andere organisaties steeds meer het belang van natuur onderschrijven, helaas nog te vaak alleen in woorden en te weinig in daden. Daarop proberen we ze waar mogelijk aan te spreken. Ook de toenemende roep in de politiek om burgerparticipatie helpt ons daarbij.

Hoe doen we dat? Lees de voorbeelden die u op deze website tegenkomt. Wilt u meer weten of wilt u iets kwijt, neem dan contact op ons.

Lopende zaken