Beeldverhalen over de Griel compleet

De griel is als broedvogel al meer dan een halve eeuw geleden uit ons land verdwenen. Ook in de tijd dat deze merkwaardige soort nog in de Hollandse duinen broedde, trokken de zeldzame broedgevallen veel bekijks van vogelliefhebbers en -fotografen. Dankzij deze belangstelling is de broedgeschiedenis van de griel in Nederland relatief goed gedocumenteerd. Het betreffende (beeld)materiaal ligt echter her en der verspreid.

Na jarenlang speurwerk hebben Ruud Vlek (Heimans en Thijsse Stichting) en anderen de schat aan gegevens verzameld en als beeldverhalen samengebracht. Hetty Litjens deed de beeldbewerking en montage van de 4 verhalen.

Wassenaarse duinen: https://youtu.be/fAJRonUwxDM

Amsterdams Waterleidingduinen: https://youtu.be/sFTIV8K19Cw

Kennemerduinen: https://youtu.be/LAc7AY2F72Y

Duinen van Bergen en Schoorl: https://youtu.be/6LjBKd9iDLc