Author Archives: macjanneke

Onze Johan is vrijwilliger van het jaar!!

Ieder jaar eert Sovon een vrijwilliger met een bijzondere staat van dienst: de Vrijwilliger van het Jaar. In 2020 is de eer aan Johan Stuart uit Velserbroek. Al bijna veertig jaar is hij een zeer actieve en dragende kracht achter onze Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Op 15 december werd hij verrast aan zijn deur door Theo Verstrael, directeur van Sovon. Vanuit de vogelwerkgroep waren Martijn Korthorst, Eef van Huijssteedden en Ton Lansdaal aanwezig bij dit heuglijk feit. Stuart kreeg de erkenning in de vorm van een speciaal voor hem gemaakt schilderij van Elwin van der Kolk, een oorkonde en een speldje. (foto Ton Lansdaal)

Johan is al vele jaren actief als excursieleider, cursusleider, oprichter en trekker van de jeugdvogelclub, lid van de kampjes­commissie, host van de website, bestuurslid en hij verzorgt persberichten en nog veel meer. Theo roemde in zijn toespraak zijn jarenlange inzet voor de vogelwereld en zijn focus op educatie en de jeugd. Johan was totaal verrast door deze onderscheiding en duidelijk vereerd. In zijn reactie wilde hij vooral benadrukken dat hij de jeugdclub niet alleen trekt maar samen met een fijne club vogelaars, te weten Erwin Robbertz, Annemarijn Sintenie en Lars Visser!

En zo werd er eind 2020, ondanks de corona beperkingen, toch nog een bijzondere manier gevonden om Johan in het zonnetje te zetten.

https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/johan-stuart-sovons-vrijwilliger-van-het-jaar-2020

Lezingen en vergaderingen

In het winterhalfjaar zijn er lezingenavonden. Soms gaat de voordracht over een enkele soort, een andere keer wordt een exotisch land onder de loep genomen. Heeft u suggesties voor interessante lezingen of bepaalde onderwerpen die u meer op het programma zou willen zien, meldt dat dan bij de activiteitencommissie (activiteitencommissie@vwgzkl.nl). Waar de lezingen plaatsvinden, wisselt door corona enigszins.

Twee maal per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering. Na de pauze is er doorgaans nog ruimte voor een korte voordracht door een van de leden of voor het bespreken van een actueel thema. Deze avonden bieden een goede gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. (Nieuwe) leden kunnen met (bestuurs)leden kennis maken en over de activiteiten van verschillende commissie worden ingelicht. De algemene ledenvergaderingen zijn meestal in de Haarlemmer Kweektuin maar door corona ook wel digitaal. Uitnodigingen worden via de email-nieuwsbrief verstuurd.

Goed om te weten als u meegaat

Deelname aan activiteiten van de VWGZKL geschiedt op eigen risico van de deelnemers. De Vogelwerkgroep kan geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden die voortvloeit uit of samenhangt met deelname aan de activiteiten zoals letsel of schade (bv aan auto of apparatuur) die de deelnemers aan de vogeltochten overkomen of zelf toebrengen aan derden. Houdt u rekening met mogelijke slecht- of onverharde wegen en de weersomstandigheden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw meegenomen apparatuur zoals camera’s en optiek en voor de (auto/inzittenden)verzekering.

Excursies

De Vogelwerkgroep organiseert regelmatig een excursie of meerdaagse reisjes voor alle leden. Concreet betekent dit dat elk eerste weekend van de maand (soms de 2de) samen gevogeld kan worden. Het wordt aangekondigd op de website. Opgave voor een excursie in de regio is niet nodig. Voor bestemmingen buiten de regio kunt u zich aanmelden (activiteitencommissie@vwgzk.nl) onder vermelding van naam en mobiel telefoonnummer. Kijk ’s avonds vooraf bij slecht weer in je mailbox of er wijzigingen zijn. Bij vogeltochten die verder weg liggen, kunnen we carpoolen vanaf een van de vertrekpunten.  Bestuurders van een auto krijgen een geringe vergoeding van de mede-reizigers. Voor alle vogeltochten is een verrekijker onmisbaar. De wandeling kan lopen over deels onverhard of moerassig terrein, dus stevige en waterdichte wandelschoenen zijn aanbevolen. Trek ook iets warms aan! Het is gebruikelijk dat iedereen zelf voor eigen eten en drinken zorgt.

Ideeën?

Wilt u zelf ook een excursie begeleiden of een lezing geven, of heeft u een mooie locatie/bestemming/spreker op het oog? Stuur dan een bericht (activiteitencommisie@vwgzkl.nl). Suggesties en eigen initiatieven zijn welkom!

Wat is Samen Vogelen?

Leden willen graag hun kennis met elkaar delen. Oud-cursisten hebben de behoefte het geleerde in praktijk te brengen en vooral ook om in contact te komen met andere leden van de Vogelwerkgroep. We organiserent daarom elke maand een informele vogelwandeling voor alle leden. Dit betekent dat op elke eerste zondag van de maand (soms de 2de) samen gevogeld kan worden in de nabijheid van Haarlem. Er is een gids aanwezig. De locaties bevinden zich in de mooiste vogelgebieden in ons werkgebied. Het vertrekpunt ligt bij voorkeur nabij een gelegenheid om aan het eind van de wandeling onder genot van een kop koffie de waarnemingen met elkaar te bespreken.