Author Archives: Frank Dijkstra

Lepelaarkolonie Lijnden bedreigd – maar nog géén besluit!

De kolonie van Lepelaars en Blauwe Reigers op de rotonde van het Businesspark Lijnden wordt al jaren bedreigd door gemeentelijke plannen om de rotonde te vervangen door een verbreed kruispunt met verkeerslichten. De natuurbeschermingscommissie van de Vogelwerkgroep strijdt al die tijd al tegen dit voornemen. Wij zijn van mening dat een verbrede turborotonde een prima alternatief voor verkeer én natuur biedt. Een turborotonde kan twee keer zo veel verkeer kan verwerken als de huidige rotonde en biedt daarmee voldoende ruimte biedt om het groeiende verkeer uit Amsterdam naar de A9 op te  vangen. In juni 2020 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan die het college de opdracht gaf ‘laat de rotonde de rotonde’.

Lees verder