Author Archives: André Broekmans

Vosse- en Weerlanerpolder uitbreiden voor weidevogels en natuur

De Vosse- en Weerlanerpolder is sinds enkele jaren weer een goed weidevogelgebied met een hoge dichtheid aan broedvogels. Dat succes is uitsluitend te danken aan het goede beheer in dat deel van de polder door het Zuid-Holland Landschap in opdracht van de gemeente Hillegom. Maar omdat het gebied zo klein is, is het ook zeer kwetsbaar. Dit geldt voornamelijk voor de beschermde soorten Grutto en Tureluur die in deze polder broeden. 

Lees verder

Oproep: steun het Aanvalsplan Grutto

De grutto’s zijn weer in ons land. Maar het gaat helaas niet goed met de weidevogels in Nederland. Al jaren lopen de aantallen broedparen schrikbarend achteruit. Dat mag niet zo blijven. Om de weidevogels te redden moet het nieuwe kabinet stevige maatregelen nemen, vóór het te laat is. Verschillende natuurorganisaties hebben daarom eind vorig jaar het Aanvalsplan Grutto gelanceerd met daarin concrete richtlijnen voor een nieuwe aanpak. We roepen alle vogelliefhebbers op om de bijbehorende petitie van Vogelbescherming Nederland te ondertekenen.

Tekenen Aanvalsplan Grutto

Mocht je meer willen weten over wat het aanvalsplan inhoudt, kun je daarover op dezelfde website nadere informatie vinden.

Nestkastjes in de strijd tegen de engerlingen

Spreeuwen en koolmezen zijn dol op engerlingen en emelten, larven van de langpootmug of mei-, juni- en rozenkever. Deze larven vreten de wortels van het gras aan, waardoor het los komt te liggen. Dat is vooral vervelend voor sportvelden. Er is een mooi samenwerkingsverband ontstaan tussen Agros en SRO, die de sportaccommodaties beheerd met een belangrijke rol voor de Vogelwerkgroep. Het Haarlems Dagblad schrijft hierover, helaas achter de betaalmuur (https://bit.ly/2Q4YHni)

Lees verder

De Griel: terug in de tijd

Als onderdeel van een vierluik over voormalige broedgebieden van Grielen in Nederland is een derde filmpje samengesteld met foto- en filmbeelden van de Grielen voorheen broedend in de duinen van Bergen en Schoorl.
 
Het bevat tekeningen van Hermann Schlegel, Eli Heimans, Jac. P. Thijsse en Jan Ivangh, nestfoto’s van vier vogelfotografen: Herman van Zurk, Jan P. Strijbos, Nol Binsbergen en Jan Adriaan Cornelis Klok, en vier filmfragmenten van Strijbos (1937, 1946, 1950) en Andries Hoogerwerf.

Lees verder

Vogelkijkhut de Kiekendief aan de Westhoffplas klaar

De vogelkijkhut aan de Westhoffplas staat er nu al in volle glorie bij en is klaar voor mooie waarnemingen, rapporteert Jacob Bruin. De hut is gerealiseerd in goede samenwerking met Staatsbosbeheer (SBB) en dankzij een anonieme donatie is het gelukt een mooie vogelkijkhut te bouwen. Deze winter zijn door vrijwilligers rietschermen geplaatst om te voorkomen dat de watervogels worden verstoord. In het voorjaar wordt een groendak aangebracht.

Lees verder