Author Archives: André Broekmans

Jaarverslag 2021 Ringstation AWDuinen

In het zeer lezenswaardig verslag van 57 pagina’s staan weer vele interessante observaties. Op ruim 160 ochtenden, 2 ochtenden en 4 nachten stonden de netten open. In totaal werden meer dan 5000 uren besteed aan het ringen van vogels, baanonderhoud, verwerking van ringgegevens en wat daar nog meer bij komt kijken. Het resultaat was 6640 nieuw geringde vogels en ook nog 1840 vogels die al een ring hadden. Van deze laatsten waren 63 niet door het station geringd en 13 vogels hadden een buitenlandse ring.

Het aantal soorten blijft over de jaren constant, rond de 80. De top 5 van de nieuw geringde vogels bestond uit 1. Pimpelmees 2. Kleine Karekiet 3. Zwartkop 4. Tjiftjaf en 5. Koolmees.

Buizerd gevonden met hoog pathogeen Vogelgriepvirus.

Op 25 November is door Jacob Bruin een dode Buizerd midden op het wandelpad in het Noorderbos aangetroffen. In overleg met een collega vogelaar is er een melding gemaakt bij DWHC (Dutch Wildlife Health Center). De buizerd werd naar Wageningen Biodiversity Research in Lelystad gebracht voor nader onderzoek. In de buizerd werd genetisch materiaal gevonden van een hoog pathogeen vogelgriepvirus (Typering: HPAI H5N1). Als je een dode vogel vindt graag melden bij DWHC (https://www.dwhc.nl/vragen/)

Beeldverhalen over de Griel compleet

De griel is als broedvogel al meer dan een halve eeuw geleden uit ons land verdwenen. Ook in de tijd dat deze merkwaardige soort nog in de Hollandse duinen broedde, trokken de zeldzame broedgevallen veel bekijks van vogelliefhebbers en -fotografen. Dankzij deze belangstelling is de broedgeschiedenis van de griel in Nederland relatief goed gedocumenteerd. Het betreffende (beeld)materiaal ligt echter her en der verspreid.

Lees verder

Jan Kuys en Johan Stuart benoemd tot ereleden van de VWGZKL

Tijdens de algemene ledenvergadering van 24-11-2021 zijn onder luid digitaal applaus van circa 45 leden,  Johan Stuart en Jan Kuys door de voorzitter Martijn korthorst van de VWGZKL, benoemd tot ereleden van de Vogelwerkgroep (foto uit 2015 bij presentatie van het boek Vrije Vogels).

Johan is eind 2020 gestopt als bestuurslid van de vogelwerkgroep. Het bestuur was unaniem dat dit het moment was om erelidmaatschap toe te kunnen, maar  de lock-down in 2020 doorkruiste dat plan jammerlijk. Het is er nu toch van gekomen, helaas toch tijdens een digitale bijeenkomst.

Jan Kuys heeft begin dit jaar afscheid genomen als eindredacteur van de Fitis-redactie. Hij heeft dit ruim 17 jaar vol passie en toewijding gedaan. In de eerst volgende Fitis wordt nader ingegaan op de werkzaamheden die beide heren de afgelopen decennia hebben uitgevoerd voor de VWGZKL. 

HAK EEN WAK!!

In wintertijd zijn IJsvogels extra kwetsbaar. Zodra het vriest, en de vorst duurt even een paar dagen, dan vriest het water dicht en kunnen IJsvogels niet meer vissen en dus eten. Bij vorst van enige betekenis, kan het makkelijk gebeuren dan 70-80% van de IJsvogels komen te overlijden. 
Om in geval van vorst IJsvogels te helpen, kun je een WAK HAKKEN. Een WAK is niet zaligmakend, maar alle beetjes helpen. Belangrijk voor de wakbeheerders: hou de veiligheid van jezelf en anderen in acht en heb doorzettingsvermogen. Want je zult bij matige tot strenge vorst tot een aantal dagen na de vorst door moeten gaan met het openhouden van het wak. In het vervolg lees je aantal tips van Letizia Baas, onze coördinator ijsvogels.

Lees verder

Zeevogels bedreigd door staand wantvisserij (vervolg)

Er moet echt een eind komen aan het stelselmatig doden van zeevogels in de staand wantnetten van IJmuiden! De pieren van IJmuiden en de aangrenzende wateren zijn een hotspot voor zeevogels die je anders in Nederland nauwelijks te zien krijgt. Tussen de pieren wordt echter ook met staand wantnetten gevist en dat blijkt een dodelijke combinatie. Toen vogelaars op de pier dit najaar eens goed gingen kijken wat er in die visnetten gebeurt, sloeg de schrik hen om het hart. Binnen een maand tijd hebben twaalf verschillende waarnemers gezien hoe telkens weer dode en soms nog spartelende zeevogels werden opgevist, een enkele keer ook een Bruinvis. Eén keer zijn zelfs 10 à 12 zeekoeten en 2 alken in één net verstrikt geraakt, De visser haalde toen alleen dode vogels binnen, niet eens vis.

Lees verder

Natuurontwikkeling in de Binnenduinrand

Er is momenteel veel te doen rond het provinciale plan om natuurontwikkeling in de Binnenduinrand – de onbebouwde gebieden direct achter de duinen – actief ter hand te nemen. Grondeigenaren en onder meer de partij Hart voor Bloemendaal lopen te hoop tegen deze plannen. Dat is natuurlijk hun goed recht. Maar de meeste argumenten die ze gebruiken slaan nergens op. Onder meer wordt er gesteld dat er al genoeg natuur zou zijn in het gebied of dat door de natuurontwikkeling ‘het uitzicht’ op het nu open gebied verloren zou gaan. In een brief aan deze partij en de wethouder van Bloemendaal heeft de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland zijn steun betuigt voor meer natuur in de Binnenduinrand. Wel pleiten we in de brief voor een open planproces met participatie van belanghebbenden, omwonenden en natuurorganisaties. Uiteindelijk willen we allen genieten van een duurzame natuur!