Author Archives: André Broekmans

Waarnemingenarchief naar waarneming.nl

Binnenkort wordt het digitale waarnemingenarchief van de VWG Zuid-Kennemerland toegevoegd aan de website waarneming.nl. Onze database bevat ruim 80.000 waarnemingen die sinds de jaren tachtig verzameld zijn via speciale waarnemingskaartjes (wie kent ze nog?) en later via de e-mail-kring van de VWG. Ook relevante waarnemingen uit de oude Fitissen en andere tijdschriften zijn ingevoerd. Het wordt een enorme verrijking van de waarnemingen uit ons werkgebied die nu in waarneming.nl zitten. Bovendien worden de waarnemingen nu voor iedereen ontsloten en toegankelijk. Daar zit wel een aspect van privacy aan. De waarnemingen worden toegevoegd via het VWG ZK account van waarneming.nl, maar de namen van de waarnemers worden daarbij, voor zover bekend en ingevoerd, vermeld. Dus als iemand een selectie maakt van alle waarnemingen van één bepaalde soort, of gebied, worden ook de namen van de waarnemers voor die persoon zichtbaar. Ik ga er vanuit dat de meeste mensen daar geen probleem mee hebben (men geeft waarnemingen in het algemeen zelf actief door voor bijv publicatie in de Fitis of om anderen te informeren). Maar als er toch iemand bezwaar heeft dat zijn of haar naam wordt opgenomen in de database dan graag uiterlijk 26 september dit berichten aan Hans Groot, e-mail beeksma.groot@hetnet.nl . Voor het toevoegen aan waarneming.nl zullen de waarnemingen van die personen geanonimiseerd worden. In de Fitis zal later een artikel verschijnen over het toevoegen van onze waarnemingen aan waarneming.nl
 

Doe mee met een onderzoek naar de toekomst van Zuid-Kennemerland

De Provincie Noord-Holland is bezig met een toekomstplan voor de natuur in de binnenduinrand van Zuid-Kennemerland. Hierin wordt o.a. gekeken naar de duinen, graslanden en landgoederen. Als inwoner van de regio heb je de mogelijkheid om hierover jouw mening te geven in een online publieksonderzoek.

Vul hier de enquête in. Het duurt maar 10 minuten, dit kan tot 3 september a.s.

De website Natuurtijdschriften.nl is vernieuwd!

Natuurtijdschriften.nl is een uniek platform met betrouwbare informatie over de Nederlandse biodiversiteit en geodiversiteit. Het biedt toegang tot meer 85.000 gratis te downloaden natuurartikelen.
Natuurtijdschriften.nl is een samenwerking van Naturalis Biodiversity Center met meer dan 30 partnerorganisatie, die samen meer dan 80 verschillende tijdschriften uitgeven. Onze Vogelwerkgroep zorgt ervoor dat de Fitis regelmatig wordt toegevoegd aan het grote bestand van artikelen.

Bijeenkomst voor de tellers voor de SVN vogelatlas

Tien jaar na het verschijnen van de Atlas van de Noord-Hollandse Broedvogels heeft de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) besloten om in 2030, als de SVN 50 jaar bestaat, voor de derde maal een provinciale vogelatlas uit te brengen. Een vogelatlas van en voor de Noord‑Hollandse vogelaars!
Het wordt een vierseizoenen atlas die naast broedvogels, ook aandacht besteedt aan het voorkomen van vogels in de zomer, herfst en winter.
Woensdag 25 augustus vindt om 20:00 uur een online meeting plaats voor de tellers voor deze SVN Vogelatlas. Ben je geïnteresseerd om mee te doen? Dan kun je via deze link meedoen met deze bijeenkomst.

Rasters vernield in de Hekslootpolder

In het Haarlems Dagblad lezen we dat de rasters in Hekslootpolder zijn vernield (helaas achter de betaalmuur: https://bit.ly/3vSvET6 ).
Deze rasters zijn aangebracht om te voorkomen dat vossen in het weidevogelgebied komen in het broedseizoen. Zo’n 40 hectare is beschermd. Aan de toename van de kieviten, tureluurs en grutto’s is te zien dat de rasters effect hebben.
Vorige maand en verleden week zijn op 2 plekken de bedradingen doorgeknipt, in het broedgebied bij de begraafplaats en recent bij de Klutenplas. Het is een hele klus om dit te herstellen.
Meldt verdachte bewegingen in het gebied!

Red de insecten: teken de petitie

In ons gebied werden we weer geconfronteerd met te vroeg gemaaide bermen. Met name in de Haarlemmermeer wordt nog steeds traditioneel gemaaid, dwz vroeg maaien en veel klepelen. Dit gaat ten koste van de biodiversiteit. Ecologisch bermbeheer betekent laat maaien (na de zaadvorming), drogen en afvoeren. Hierdoor ontstaan schrale en rijkelijk bloeiende bermen. Goed voor de biodiversiteit met veel insecten en natuurlijk goed voor de vogels.

Natuurmonumenten roept op om de petitie te tekenen die de gemeenten oproept om verantwoord om te gaan met het bermbeheer. Onze natuurbeschermingscommissie blijft natuurlijk de lokale gemeenten aanspreken.

https://www.natuurmonumenten.nl/teken/petitie

Boeiend Jaarverslag 2020 van het Vogelringstation AW duinen

De Vogelwerkgroep ontving recent het jaarverslag 2020 van bovengenoemd ringstation: 76 pagina’s met mooie rapportages! Ondanks de beperkingen door corona kon doorgewerkt worden in tweetallen. Op ruim 170 ochtenden, 2 avonden en 4 nachten, werden de netten opengezet. In totaal werden meer dan 5000 uren besteed aan het ringen van vogels en wat daar nog meer bij komt kijken. De netten hebben ruim 1000 uur open gestaan.

Het resultaat was: 6476 nieuw geringde vogels en ook nog 1790 vogels die al een ring hadden. Hiervan 45, niet door ons geringd en 23 daarvan, met een buitenlandse ring. Het jaartotaal kwam uit op 8266, overeenkomend met het jaargemiddelde. De top 5 nieuw geringde vogels was 1. Zwartkop, 2. Kleine Karekiet, 3. Pimpelmees, 4. Tjiftjaf en 5. Koolmees. Het verslag is hier te vinden. Het bevat mooie verhalen over de verschillende vogels.