Allemaal waarnemingen verzamelen in Spaarnwoude

Een tijdje geleden ontving u een oproep van de Natuurbeschermings- en de Veldwerkcommissie. Wij waren op zoek naar inventarisanten die volgens de richtlijnen van het Broedvogel Monitoring Project (van SOVON) voor ons zouden willen inventariseren. Voor een aantal gebiedjes wil de Natuurbeschermingscommissie namelijk graag beschikken over goede inventarisatiegegevens; onmisbaar bij haar werkzaamheden. Het is gelukt voor bijna alle gebieden  één of meer mensen te vinden. En daar zijn we heel blij mee!

Alternatieve methode waaraan iedereen kan meedoen

Maar helaas, we hebben we tot nu toe nog geen goede oplossing kunnen vinden voor de inventarisatie van een gebied gelegen in het recreatiegebied Spaarnwoude, in deelgebied Oosterbroek. Om toch in dit broedseizoen nog zoveel mogelijk goede gegevens te verzamelen, hebben we besloten het op een andere wijze aan te pakken. We denken dat het nieuwe plan veel meer leden de mogelijkheid biedt mee te doen: ervaren en beginnende (!) BMP-ers, maar eigenlijk alle leden die de in dat gebied voorkomende vogels kunnen herkennen. En het mooie is dat u zich ook niet voor een heel seizoen hoeft vast te leggen. En dat het ook niet heel erg is dat u misschien niet alle soorten ook op zang herkent.

Iedere geldige waarneming is meegenomen!

In het kort komt de methode hierop neer:

  • We vragen u één of meer keren in het betreffende gebied te inventariseren.
  • Hoe vaak u gaat en hoe groot het stuk is dat u afzoekt naar vogels laten we aan u zelf over. (Maar we hopen natuurlijk dat u wat vaker gaat en wat meer plekjes afzoekt).
  • Let vooral op gedrag dat aangeeft dat de vogel wellicht in het gebied een territorium heeft: zang, rondvliegen met nestmateriaal of voedsel, alarmeren, jonge vogels, enz.  Een vissende Blauwe Reiger of een overvliegende Aalscholver noteren we dus niet.
  • Alle geldige waarnemingen worden ingevoerd in Waarneming.nl . Bij voorkeur door u zelf, maar desgewenst kan de coördinator dat voor u doen.

Aan het eind van het broedseizoen kan de coördinator al deze waarnemingen oproepen en deze verwerken tot een overzicht.

Het te inventariseren gebied ligt binnen de rode grenslijn.

 

Wilt u meedoen? Graag!

Laat het de coördinator dan even per email weten. U krijgt dan nog de nodige aanvullende informatie met afspraken over de werkwijze en hoe de waarnemingen ingevoerd moeten worden. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een bruikbare kaart die we ook in het veld kunnen gebruiken.
We hopen echt dat heel veel leden een keertje een inventarisatierondje willen lopen.
Wanneer u tot nu toe nog geen gebruik hebt gemaakt van Waarneming.nl  is dit een uitstekend  moment om deze waardevolle website te gaan benutten. Dan kunt u ook gehoor geven aan de oproep die Camilla Dreef deed tijdens de Ledenavond: meld alle Lepelaars die u in onze regio ziet!

Rino Abrahamse (m.j.abrahamse@ziggo.nl)