Agenda Algemene Ledenvergadering 15 april 2021: online!

19:50 Inloop Zoom 

Het wordt een digitale Zoom avond, opgeven is noodzakelijk bij andre@broekmanshimself.nl om de toegangslink te ontvangen. Je krijgt 1 of 2 dagen tevoren de link toegestuurd voor het inloggen. 

U kunt vanaf 19.50 uur inloggen, graag je beeld aanzetten en microfoon uit, vanaf 20:00 start de ALV tot uiterlijk 21:00. Vanaf 21:15 start de lezing tot uiterlijk 21:45.

Agenda

 1. Opening en mededelingen Martijn Korthorst
 2. Verslag ALV d.d. 31-10-2019, terugblik 2020
 3. Bestuurswisselingen:
 • Afgetreden: Johan Stuart en Rino Abrahamse (najaar 2020)
 • Benoeming nieuwe bestuursleden: Christophe Reijman (vanaf najaar 2020) en Lida Zaremba (voorjaar 2021)
 • Her te benoemen: Bert Kostermans, penningmeester (vanaf voorjaar 2020); Nico de Bont & Martijn Korthorst, voorzitter (vanaf voorjaar 2021)
 1. Financieel jaarverslag 2020 en Begroting 2021 toelichting door Bert Kostermans
 2. Mededelingen uit de werkgroepen
  1. Fitis: terugtreden van hoofdredacteur Jan Kuys en opvolging door Lida Zaremba
  2. Natuurbeschermingsnieuws
  3. Veldwerkcommissie
  4. Activiteitencommissie
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Lezing: Vogels van de Pier

Lezing start 21:15

Jelle van der Helm mede(auteur)van het boek VOGELS VAN DE PIER geeft een boeiend verhaal over het samenstellen van dit boek. Hij vertelt waarom hij juist over dit gebied in onze regio een vogelboek wilde samenstellen. Hij geeft een toelichting op het proces van het samenstellen van het boek en natuurlijk toont hij mooi foto’s van de vogels van de pier…………….