Geen Modderloop! Actie tegen opzettelijke verstoring broedvogels

We zijn een actie gestart onder de noemer Geen Modderloop tegen de Mud Run in het Haarlemmermeerse Bos bij Hoofddorp. De Vogelwerkgroep heeft niets tegen evenementen, maar wel als die midden in het broedseizoen plaatsvinden en veel verstoring opleveren. Het opzettelijk verstoren van nesten is bij wet verboden. Bovendien loopt de route waarlangs 16.000 (!) deelnemers rennen, door de ecologische hoofdstructuur. Het past dan ook niet in het bestemmingsplan dat de Gemeente Haarlemmermeer zelf heeft vastgesteld. 

Helpt u mee dit te voorkomen? Doneer een bedrag zodat wij een advocaat kunnen inschakelen. 

Ga naar de actiepagina