Aantal huiszwaluwen licht gestegen

In totaal zijn er in 2015 596 bewoonde nesten van de Huiszwaluw geteld in Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. Er zijn kolonies waar het slecht gaat, maar toch kwam het totaal flink hoger uit dan in 2014. Dat kwam vooral door plaatselijke succesjes en een flinke kolonie met 39 nesten bij Manege Spaarnwoude in Halfweg die in het verleden over het hoofd is gezien. Deze ligt dan ook op de grens met het werkgebied van VWG Amsterdam. Voortaan tellen wij deze kolonie!

Aantal 2004-2013

 

 

 

 

 

 

Een apart verhaal vormt het huis aan de Zilkerbinnenweg te De Zilk. Daar broeden zo’n 20 paartjes en daarbij maken ze gebruik van de maar liefst 18 kunstnesten. De eigenaar is supertrots op zijn vogels.
Hartelijk dank aan de tellers: Tom van den Boomen, Hans Peter Breeuwsma, Antje Ehrenburg, Dick Heijs, Evert van Huijssteeden, Annemieke Huneker, Eef Kieft, Coen Looij, Nico Slotboom en Johan Stuart.Huiszwaluwnest jni2009 J Stuart