Gratis af te halen: vogeltijdschriften en -rapporten

Wie is er geïnteresseerd om de volgende vogeltijdschriften en rapporten in zijn/haar collectie op te nemen? Het gaat om Limosa (1957-1971 en 1982-2006), Graspieper, vogels in Noord-Holland (1989-2000), SOVON broedvogelrapporten 1992-2006 en SOVON rapporten watervogels (1993-2016). Zo ja, neem dan contact op met Eef van Huijssteeden (mail, 06-25519438)