Waarnemingen van Halsbandparkieten voor Priya

Beste leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland,

Mijn naam is Priya Nair, ik ben lid van de Jeugdvogelwerkgroep, en ik zit in de zesde klas van de middelbare school. Dat betekent dat ik bezig ben met mijn profielwerkstuk (een onderzoek). Ik heb gekozen om mijn onderwerp over de halsbandparkieten in de omgeving van Haarlem te doen. Ik wil graag onderzoeken welke factoren de keuze van de vogels beïnvloedt om zich op een bepaalde plek te vestigen, zowel overdag als ’s avonds (de slaapplaatsen). Daarbij beperk ik het onderzoek tot Haarlem, omdat het profielwerkstuk eind januari al ingeleverd moet worden.

Veel waarnemingen nodig

Om dit te kunnen realiseren, heb ik veel waarnemingen nodig. Johan Stuart, die ik ken van de Jeugdvogelclub, liet mij weten dat ik een oproep kan doen aan de leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland om waarnemingen in Haarlem door te geven. Mijn vraag aan u is, om zoveel mogelijk waarnemingen in Haarlem op waarneming.nl te zetten. Deze gegevens kan ik gebruiken om de plaatsen waar de meeste halsbandparkieten zich bevinden te lokaliseren en deze plaatsen zelf te onderzoeken.

Graag op waarneming.nl zetten

Ik zou het erg op prijs stellen als u zoveel mogelijk waarnemingen invult. Ik moet hierbij vermelden Halsbandparkiet foto Albert de Jongdat ik alleen waarnemingen van vogels gebruik die zich op een vaste plek bevinden (niet overvliegend).
Door de beperkte duur van mijn onderzoek, kan ik alleen waarnemingen tot en met eind oktober gebruiken. Ik zou het erg waarderen als u de volgende punten bij de waarneming wilt vermelden:

  • Tijd
  • Plaats
  • Aantal
  • Soort plek (bomen, bosjes, dak etc.)
  • Gedrag
  • Eventueel een foto van de locatie

Ook wil ik onderzoeken of er interacties zijn met andere vogels. Dus als u halsbandparkieten ziet landen, gaan andere vogels dan weg?Ik zou uw medewerking heel erg fijn vinden en ik hoop op veel waarnemingen! Graag zoveel mogelijk invullen op waarneming.nl. U kunt eventueel ook gegevens naar mij mailen.

Met vriendelijke groeten, Priya Nair (pn.jasmijn@gmail.com)