6 Soorten muizen uit 129 braakballen

Het was een idee van de kinderen zelf: uilenballen pluizen. En wat hebben ze hun best gedaan om de schedeltjes en onderkaakjes uit de uilenballen te pluizen. In totaal werden de restanten van 129 muizen gevonden. Nico Jonker begeleidde ons en kon de kinderen helpen met het op naam brengen van de kaakjes. Want dat is best lastig! Deze soorten vonden we: Noorse Woelmuis (maar liefst 10 stuks), Veldmuis (87x), Rosse Woelmuis (1x), Huisspitsmuis (18x), Bosspitsmuis (3x) en Bosmuis (10x).

Ook de verschillende uilen waren aanwezig tijdens deze ochtend in het Bezoekerscentrum De Kennemerduinen, althans opgezette exemplaren. Onze ballen kwamen van een Kerkuil in Spaarnwoude. Deze soort lust alle muizen en is daarom een handig ‘hulpje van de muizenonderzoeker’. Onze vondsten worden allemaal doorgegeven aan het landelijke meetnet van de Zoogdiervereniging en de gegevens gaan naar Naturalis, die de nationale databank bijhoudt. Het was vandaag was dus serious business.

Foto Lars Visser