52 soorten bij Balgzand

De vroege ochtend van zaterdag 22 april. Een beetje mist onderweg. Gids Jan van Benthem van Landschap Noord-Holland verwelkomde ons groepje met koffie (we waren maar met vier) in Natuurinformatiecentrum Het Kuitje bij Den Helder. Het Balgzand is voor het grootste deel alleen met een gids te bezoeken. De zon kwam tevoorschijn en het werd een prachtige dag met na afloop 52 vogelsoorten in de pocket!

We moesten er vroeg zijn omdat de vogels bij hoog water dichter bij de kust te zien zijn. Onder leiding van Jan fietsten we langzaam binnendijks langs het Balgzandkanaal tot de Balgzandpolder. Het is een bijzonder gebiedje ingeperst tussen industrie en Waddenzee. Ondertussen scheen de zon uitbundig en lieten de Cetti’s zanger, Rietgorzen en Gele Kwikstaarten zich horen. Lammeren zochten blatend hun moeder. In de Polder gingen tientallen Lepelaars op de vleugels, vlogen oeverzwaluwen af en aan en was het een lawaai van jewelste van de Visdieven en Kokmeeuwen die beiden aanspraak maakten op een speciaal voor hen ingerichte schuit midden in het water. Daar vlakbij beklommen we de dijk om bij een scherm op het wad te kijken. Eindeloos veel vogels zagen we daar, waarvan de prachtige Eidereendmannen echt genoemd moeten worden. Verder zagen we de Middelste Zaagbek, Pijlstaarten, grote groepen Gruttos, Kluten, Scholekters, Groenpootruiters, Wulpen, met 52 soorten teveel om hier allemaal op te noemen.