Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

2018 Jaar van de Huiszwaluw. Nieuwe broedlocaties opsporen

2018 is door Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Huiszwaluw om extra aandacht te vragen voor deze bedreigde vogelsoort. Wij tellen de huiszwaluwennesten in Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. Die nestjes worden heel kunstig met klei tegen de gevel van huizen en boerderijen gebouwd. Ze zijn vrij eenvoudig te tellen. Tellers kunnen echter nieuwe locaties gemist hebben. We hebben daarom een persbericht verspreid en mensen opgeroepen nestlocaties door te geven. Het leverde minstens 3 nieuwe locaties op!

De laatste jaren schommelt het aantal bezette nesten rond de 600 á 700. De voorlopige resultaten van 2018 laat in de meeste telgebieden een gunstig beeld zien. Maar rond Santpoort en in Velsen is de populatie geslonken. In de Haarlemmermeer en de Bollenstreek zijn de aantallen juist flink hoger. In de komende Fitis meer informatie.

Weet u plekken waar huiszwaluwen dit jaar hebben gebroed? Geef dan het aantal nesten en het adres door aan ons door via (j.stuart@planet.nl). Huiszwaluwen zijn te herkennen aan hun staalblauwe bovenkleed, witte onderzijde en witte stuit. De laatste nesten vliegen rond deze tijd uit. Nesten van boerenzwaluwen (altijd in een schuur) hoeft u niet door te geven.

Huiszwaluw bouwt van klei en speeksel een nest. Foto Pieter Visser