14 november: Vogels én zoogdieren kijken vanaf de Zuidpier

We letten op vogels maar natuurlijk ook op andere bijzondere dieren. Zo was het zien van een zeehond een grote wens van een van de jonge deelnemers deze ochtend. En die wens werd vervuld, want we zagen zelfs 3 Gewone Zeehonden en minimaal één Bruinvis. De kinderen waren er van onder de indruk. Ook zagen we allerlei zeevogels naast de vaste bewoners van de blokken rond de pier. Er kwam een volwassen Jan van Gent langs, diverse Roodkeelduikers, er zwommen diverse Zeekoeten, een Alk, een groep Eiders en een paar Drieteenmeeuwen. Het was een leuke ochtend met vier erg geïnteresseerde kinderen….