Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

winter

Broedkolonie in Lijnden lijkt gered

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft unaniem besloten dat de rotonde op het bedrijventerrein Lijnden niet mag worden gesloopt. Daarmee is de broedkolonie gered. Eerder rapporteerde het Haarlems Dagblad dat de lepelaarskolonie dreigde te verdwijnen. In de Voortgangsrapportage Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp was namelijk voorgesteld om de rotonde op te heffen en te vervangen door een met verkeerslichten geregelde kruising. Dit gaat ten koste van de naaldbomen op de rotonde waar lepelaars en reigers broeden. Chris Brunner, onze coördinator natuurbescherming, heeft de gevolgen van dit voorstel in de gemeenteraad met succes aan de orde gesteld.