30 januari 2022. Verrassend productieve pluisochtend

Omdat het in de winter nog wel eens koud en nat kan zijn, heeft de Jeugdvogelclub meestal ook een binnenactiviteit. Vandaag hebben we een partij kerkuilenballen geplozen onder leiding van Nico Jonker. De ballen waren door Ruud Le Blanc verzameld bij een Kerkuilennest in Spaarnwoude. Deze soort zoekt voedsel relatief dichtbij zijn nest en Nico vertelde dat hij zo veel leert over de verspreiding van muizensoorten in de regio. Met 10 zeer enthousiaste kinderen hebben we kaakjes van 241 muizen gevonden: 73 x Bosspitsmuis, 68x Huisspitsmuis, 2x Rosse Woelmuis, 6x Noordse Woelmuis, 73x Veldmuis, 1x Dwergmuis en 18x Bosmuis!

Een blijde Nico: “Normaal zijn Veldmuis en Huisspitsmuis de dominante soorten. Het hoge aandeel Bosspitsmuis zie je alleen in natuurgebieden. De Noordse Woelmuis zal de uil wel ergens in een rietmoerasje vangen. Dit is een soort die lokaal voorkomt in onze regio. De Dwergmuis is ook zo’n rietlandensoort. De Rosse Woelmuis is meer een bossoort en wat lastiger te vangen voor een open land en erfjager als de Kerkuil. Kortom, aan de hand van deze partij kunnen we een mooi beeld van het landschap schetsen.”