Vooraankondiging excursie naar de Maasvlakte en/of Vogelvallei

maasvlakte

Op een nog nader te bepalen zaterdag in maart gaan we naar Rotterdam, meer specifiek de Maasvlakte en/of de Vogelvallei. De activiteitencommissie is in gesprek met Garry Bakker, stadsecoloog en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Vogelvallei. De uitbreiding van de haven van Rotterdam heeft het Havenbedrijf gecompenseerd door in 2016 de Vogelvallei bij de Maasvlakte opnieuw in te richten en uit te breiden tot 21 hectare. Dat gebeurde in nauw overleg met Bureau Stadsnatuur (waar Garry Bakker werkt), landschapsarchitecten en diverse natuurorganisaties. De Vogelvallei bestaat nu uit diverse eilanden, grote waterpartijen en een wand waar oeverzwaluwen kunnen broeden. Het is een veilig, afgesloten gebied waar vogels kunnen rusten, eten en broeden. Door de diversiteit aan eilanden en begroeiingen kunnen veel verschillende soorten kustvogels – als sterns, Visdiefjes, Kokmeeuwen – en zangvogels – Grasmus en de Blauwborst – terecht in de vallei. Twee vogeluitkijkposten bieden de mogelijkheid om de vogelpopulatie te bewonderen.

Hou deze website en de mail in de gaten voor de precieze datum!