Landje van Gruijters

IMG_0437Klein buitendijks gelegen graslandgebied aan de oevers van Zijkanaal B en het Spaarndamse IJ, ten westen van Spaarndam. In de winter staat dit gebied onder water. Ernaast ligt de ijsbaan Nova Zembla, die van november tot maart onder water staat. Vanuit Haarlem de Slaperdijk volgen, vlak voor Spaarndam linksaf. een buslijn rijdt van het Delftplein naar Spaarndam. Ook de Fortgracht rondom Fort Noord is erg interessant.

Soorten

Voorjaar/zomer: Lepelaar, eenden (o.a. Smient, Slobeend, Winter­taling, Pijlstaart en Zomertaling), Havik en Sperwer, steltlopers (o.a. Kluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Bosruiter, Witgatje, Oeverloper, Tureluur, Zwarte Ruiter, Groenpootruiter, Kemphaan, Watersnip, Grutto en Tem­mincks Strandloper), IJsvogel, Rouwkwikstaart en Waterpieper. Winter: Smient, Slobeend, Wintertaling, Bergeend en Watersnip.

Bijzonderheden

Met name in de periode maart t/m mei is het gebied interessant. Door het geleidelijk droogvallen ontstaan dan ideale situaties voor eenden, steltlopers, kwikstaarten en piepers.

Kluut. Foto Dennis Klein

Kluut. Foto Dennis Klein