Telwerk voor nieuwe vogelatlas

Foto Nico Jonker

Foto Nico Jonker

Veel leden van de Vogelwerkgroep zijn actief voor het nieuwe atlasproject van SOVON. Het is 1 december 2012 officieel van start gegaan. Vrijwillige vogelaars tellen de komende jaren alle winter- en broedvogels. Een monsterklus waaraan jij kunt bijdragen. Kijk op de kaart welke (groene) atlasblokken nog vrij zijn en tel mee voor de nieuwe Atlas van Nederlandse vogels. Je kan ook contact opnemen met districtcoördinator Fred Hopman email.

Dit project is zeer geschikt om als beginner mee te lopen met een ervaren teller. Overigens kan iedereen meedoen door losse waarnemingen in te voeren in waarneming.nl.

Een verslag van de 1e wintertelling staat hier: Wintertelling 2012-13 NH