Publicaties

Elke kwartaal verschijnt de Fitis, hét blad van de Vogelwerkgroep.

In 1998 is een standaardwerk verschenen: Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. Het geeft een volledig overzicht van de vogels die in de regio voorkomen. Het is alleen nog antiquarisch te verkrijgen. Bijvoorbeeld bij Bol.com. avifauna_kaft

In 2014 verschijnt een nieuw boek over de vogels van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. Dit zal geen compleet avifaunistisch overzicht zijn, maar wel erg leuk om te lezen. Het richt zich op iedereen die in vogels is geïnteresseerd. Een werkgroep is nu druk bezig met het samenstellen en schrijven van het boek.