Verslagen Algemene Ledenvergaderingen

De Vogelwerkgroep houdt in het voor- en najaar een Algemene Ledenvergadering. Hieronder treft u de meest recente verslagen aan. Deze vinden plaats in het Seinwezen of in de Haarlemmer Kweektuin.