ANBI

Onze vereniging heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit geeft het voordeel dat giften en contributies betaald aan de Vogelwerkgroep aftrekbaar zijn bij de inkomstenbelasting. Per 1 januari 2014 gelden enkele nieuwe regels over transparantie voor ANBI’s. Met alle gegevens op deze pagina voldoen we daar aan.

Naam: Vereniging Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
Banknummer: NL57 INGB 0003360626
RSIN of fiscaal nummer: 8157.26.727.B.01
K.v.K. nummer: 40595015
Contactgegevens
Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Ons beleidsplan (volgt)
Beloningsbeleid: alle medewerkers zijn vrijwilliger en ontvangen geen vergoeding.
Doelstelling: Beoefenen vogelstudie van in het wild levende vogels, doen van onderzoek, beschermen van de natuur in het algemeen en van wilde vogels in het bijzonder, het bevorderen van de kennis van de natuur en van vogels.
Verslagen van de uitgeoefende activiteiten staan op deze website. Verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen staan hier.
Jaarrekening VWG ZKL over 2012