Excursies Jeugdvogelclub 2017

Zondag 8 januari 2017, 9:30 tot 12.00 uur  – Watervogels kijken in de duinen
De Oranjekom in de Amsterdamse Waterleidingduinen is altijd een goede plek om allerlei soorten eenden en Dodaarzen te bekijken. Regelmatig vliegt daar ook een IJsvogel langs. Verderop is een vogelhut met kans op Slobeend en Wintertaling van dichtbij. Natuurlijk zien we ook veel andere leuke dingen in dit gebied waar je lekker mag struinen (buiten de paden). Verzamelen: Ingang Oase, 1e Leijweg 9 te Vogelenzang. Routebeschrijving.

Zondag 12 februari 9.00 tot 11.30 uur – Vogelexcursie in Elswout  Is het voorjaar al begonnen? De dagen worden langer en de vogels beginnen al met zingen. “Dit is mijn plekje” roepen de spechten, Boomklevers en mezen dan heel hard. Verzamelen: Elswoutlaan 22 te Overveen (bij het poortgebouw).

Zondag 12 maart 9.00 tot 11.30 uur – Excursie naar de Haarlemmerhout
We zijn in het 10-jarig bestaan van de Jeugdvogelclub nog nooit naar misschien wel het oudste bos van Nederland geweest. Dat gaan we nu goed maken. We gaan naar de Haarlemmerhout! Daar worden in maart Appelvinken gezien. En er broedt een bijzondere vogelsoort. Deze broedt hier en op een paar plekken in Amsterdam. Verder nergens in Nederland. Het is de…… Ach kom zelf maar kijken zondag. We zullen ze vast zien. Verzamelen: Parkeerplaats restaurant Dreefzicht, Fonteinlaan 1, 2012 JG Haarlem.Koos Dansen Appelvink

Woensdag 26 april van 20.00 tot 22:30 uur – Vleermuizen luisteren en kijken op Leyduin

Op Buitenplaats Leyduin vliegen veel vleermuizen. ‘s Avonds dan natuurlijk. Carola van den Tempel, enthousiast vleermuiskenner, weet ons daar alles van te vertellen. En ze laat ze ook zien en vooral horen via de batdetector. We verzamelen om 19.45 uur op de parkeerplaats van Buitenplaats Leyduin, Manpadslaan 1 bij Vogelenzang. Lees deze routebeschrijving goed! We beginnen met uitleg in het Koetshuis.

Dwergvleermuis

Dwergvleermuis