Cursussen

Basiscursus vogelherkenning

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland organiseert vrijwel elk jaar een basiscursus vogelherkenning voor beginnende vogelaars. De deelnemers maken in brede zin kennis met vogels: zes inhoudelijke avonden met een thema, veel foto’s en geluiden van vogels en aansluitend vijf veldexcursies in de regio zodat u ook in het veld vogels leert herkennen. Iedereen is welkom en er is geen voorkennis nodig. Hier staat informatie over de basiscursus die we in het voorjaar van 2015 geven.

Wanneer en waar?
Tussen eind januari en begin mei. De avonden worden gehouden in de kantine van Volkstuinvereniging Wie Zaait Zal Oogsten in de Hekslootpolder, Spaarndamseweg 792, 2022 EG Haarlem Noord.

Belangstelling?
U kunt zich, liefst per e-mail, opgeven bij Claudi Boersbroek (email). U kunt ook uw belangstelling bij haar kenbaar maken.

Kosten
€ 25,- voor leden, € 35,- voor niet-leden, € 40,- voor niet-leden inclusief één jaar lidmaatschap VWGZK en € 70,- voor twee niet-leden incl. één jaar lidmaatschap + huisgenootlidmaatschap VWGZK.
Te betalen door het bedrag over te maken op NL78INGB0007225504 t.n.v. Claudi Boersbroek te Heemstede, o.v.v. basiscursus. Aanmelding is pas definitief als uw betaling binnen is.

Maximum aantal deelnemers: 30 personen

Vervolgcursus

Binnen de cursuscommissie wordt nagedacht over een nieuwe opzet van de Cursus ‘Vervolg op de beginnerscursus’. Het idee is de cursisten kennis te laten maken met allerlei vogelonderzoek dat plaatsvindt en waar veel vrijwilligers bij zijn betrokken. Ook worden er natuurlijk soorten behandeld, met beelden en geluiden. We beginnen dan in de herfst met vogeltrek, gaan door in de winter en eindigen in het voorjaar met een broedvogeltelling.
Heb je daarvoor belangstelling? Laat dat dan weten aan Claudi Boersbroek (email).