Do 6 april: Algemene Ledenvergadering en lezing Lars Buckx

3014

Dit is een belangrijke vergadering omdat we het concept van de Meerjarenvisie gaan bespreken. Deze is voorbereid door het bestuur en de commissie, maar we willen dit plan ook graag bespreken met de leden. De visie zal binnenkort in concept op de website staan en in de Fitis gepubliceerd worden. Lees verder

Di 18 april: Lezing Arjan Dwarshuis over zijn Big Year met 6.841 soorten

kop

Arjan Dwarshuis, de man van het recordjaar vogels kijken, vertelt op 18 april in Hotel Haarlem over zijn duizelingwekkende ‘Big Year’. In 2016 heeft hij 6.841 vogelsoorten waargenomen, waarmee hij het wereldrecord van de Amerikaan Noah Strycker verbrak. Tijdens deze reis van 366 dagen door 40 landen zamelde hij geld in voor het Birdlife Preventing Extinctions Programme, een baanbrekend beschermingsprogramma van Birdlife International dat zich inzet voor de 500 meest bedreigde vogelsoorten ter wereld. De Vogelwerkgroep is trots dat hij bij ons zijn verhaal komt vertellen. Lees verder

Lezingen en vergaderingen

In het winterhalfjaar zijn er lezingenavonden. Soms gaat de voordracht over een enkele soort, een andere keer wordt een exotisch land onder de loep genomen. Heeft u suggesties voor interessante lezingen of bepaalde onderwerpen die u meer op het programma zou willen zien, meldt dat dan bij de activiteitencommissie (email). De lezingen worden vanaf najaar 2015 gehouden in de Haarlemmer Kweektuin aan de Kleverlaan 9, Haarlem.

Twee maal per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering. Na de pauze is er doorgaans nog ruimte voor een korte voordracht door een van de leden of voor het bespreken van een actueel thema. Deze avonden bieden een goede gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. (Nieuwe) leden kunnen met bestuursleden kennis maken en over de activiteiten van verschillende commissie worden ingelicht. De algemene ledenvergaderingen blijven in Het Seinwezen.