Ma 27 februari: Pluizen, op jacht naar Noordse Woelmuis

Fotograaf Freek Kamst

Jong en oud kan meedoen met een nuttig en gezellig project: uilenballen pluizen onder leiding van ecoloog Nico Jonker. We doen mee aan een landelijk onderzoek naar de verspreiding van muizen en spitsmuizen en komen ook veel te weten over het menu van uilen. Na een korte introductie over het onderzoek en de pluistechniek gaan we aan de slag. Ervaring is niet vereist, enthousiasme wel. Als je het hebt is het handig om een pincet, loep en oude tandenborstel mee te nemen. Wij zorgen Lees verder

Do 6 april: Algemene Ledenvergadering en lezing Lars Buckx

3014

Dit is een belangrijke vergadering omdat we het concept van de Meerjarenvisie gaan bespreken. Deze is voorbereid door het bestuur en de commissie, maar we willen dit plan ook graag bespreken met de leden. De visie zal binnenkort in concept op de website staan en in de Fitis gepubliceerd worden. Lees verder

Lezingen en vergaderingen

In het winterhalfjaar zijn er lezingenavonden. Soms gaat de voordracht over een enkele soort, een andere keer wordt een exotisch land onder de loep genomen. Heeft u suggesties voor interessante lezingen of bepaalde onderwerpen die u meer op het programma zou willen zien, meldt dat dan bij de activiteitencommissie (email). De lezingen worden vanaf najaar 2015 gehouden in de Haarlemmer Kweektuin aan de Kleverlaan 9, Haarlem.

Twee maal per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering. Na de pauze is er doorgaans nog ruimte voor een korte voordracht door een van de leden of voor het bespreken van een actueel thema. Deze avonden bieden een goede gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. (Nieuwe) leden kunnen met bestuursleden kennis maken en over de activiteiten van verschillende commissie worden ingelicht. De algemene ledenvergaderingen blijven in Het Seinwezen.